Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής κρασιού: από την καλλιέργεια στον τελικό χρήστη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής κρασιού: από την καλλιέργεια στον τελικό χρήστη

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΑΝΤΖΟΥΛΑΚΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο σύγχρονος άνθρωπος ερχόμενος καθημερινά αντιμέτωπος με την υποβάθμιση του περιβάλλοντος που έχει προκληθεί, έχει αναπτύξει πλέον περιβαλλοντική συνείδηση και επιζητά προϊόντα που όχι μόνο ανταποκρίνονται στις ανάγκες του, αλλά παράλληλα έχουν παραχθεί με διεργασίες ιδιαίτερα φιλικές προς το περιβάλλον. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει και να μελετήσει τον κύκλο ζωής μιας φιάλης κρασιού που περιλαμβάνει διεργασίες που σχετίζονται με τα διάφορα στάδια παραγωγής του οίνου, μέχρι την τελική διάθεση του προϊόντος στο χρήστη αλλά και να διερευνήσει τις απόψεις των καταναλωτών που σχετίζονται με το υπό μελέτη προϊόν, τον τρόπο προμήθειας και διαχείρισής του μετά τη χρήση. Προσεγγίζουμε λοιπόν το πώς ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος που σχετίζεται με τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών μπορεί να επηρεάσει και να επιβαρύνει το περιβάλλον. Μελετώνται οι επιπτώσεις που επιφέρει στο περιβάλλον κάθε στάδιο της παραγωγής με την εφαρμογή της ανάλυσης κύκλου ζωής (Life Cycle Assessment), η οποία αποτελεί εργαλείο για τον εντοπισμό και την επιστημονική ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, από τη δημιουργία ως και την τελική τους απόθεση στο περιβάλλον. Μέσω της παρακολούθησης των διαφορετικών σταδίων του κύκλου ζωής, η μέθοδος επιτρέπει την ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων εξετάζοντας την κατανάλωση ενέργειας, πρώτων υλών, αλλά και τις εκροές αέριων ρύπων, στερεών και υγρών αποβλήτων.
Περιέχει:πίνακες, διαγράμματα
People nowadays, facing the degradation of the environment, have become more environmentally aware and demand products that do not only cover their needs but also produced in environmentally friendly ways. The aim of this thesis is to present and study the wine life cycle stages, starting from wine production until the final product reaches the consumer as well as the bottle management after use. Therefore, we evaluate how the life cycle of a product related to the food and drink industry might affect and damage the environment. The thesis studies the environmental impacts of each production stage by using the Life Cycle Assessment (LCA) which is a tool for the identification and scientific analysis of the environmental impacts of the products throughout their life cycle, from their manufacture to their final disposal. Through the observation of the different stages of the cycle, we can quantify and assess the environmental impact by examining not only the raw materials and energy consumption but also the atmospheric emissions, solid and waterborne wastes

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ανάλυση Κύκλου Ζωής
Κρασί
Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-09-23
2017-10-09T09:03:16Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

2
136
8*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.