δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2016 (EL)
Διερεύνηση των επιπτώσεων της προσφυγικής κρίσης στο ελληνικό τουριστικό προϊόν
The impact of the refugee crisis in the Greek tourist product

Ροδοπούλου, Νικολίτσα

Διονυσοπούλου, Παναγιώτα
Μυλωνόπουλος, Δημήτριος

Την τελευταία διετία παρατηρείται μεγάλη αύξηση των αφίξεων προσφύγων και παράτυπων μεταναστών στην χώρα μας ως αποτέλεσμα της εμφύλιας σύρραξης στην Συρία και της συνεχιζόμενης αναταραχής στις χώρες της Μέσης Ανατολής και του Maghreb. Οι μεταναστευτικές αυτές ροές έχουν ως αφετηρία κατά κύριο λόγο τα μικρασιατικά παράλια και προορισμός τους είναι τα νησιά του Ανατολικού (Δωδεκάνησα) και Βορείου Αιγαίου (Λέσβος, Χίος). Τα νησιά αυτά πέρα από την στρατηγική τους σημασία, αποτελούν σημαντικούς πόλους έλξης Ελλήνων και ξένων τουριστών κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου. Ο τουρισμός είναι βασικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας και του παραγωγικού μοντέλου της, όντας πηγή συναλλάγματος και απασχόλησης. Η άμεση συμβολή του στο Α.Ε.Π. της χώρας για το 2014 εκτιμήθηκε στο 9,5%, ενώ η έμμεση συμβολή του - αν συνεκτιμηθούν και οι συνεργαζόμενοι κλάδοι -εκτιμάται σε επίπεδα της τάξης του 20-25%. Η σημασία του για την ελληνική οικονομία είναι ακόμη μεγαλύτερη υπό το πρίσμα της σημερινής, εξαιρετικά αρνητικής, οικονομικής συγκυρίας. Υπάρχει ο φόβος πως η αύξηση των μεταναστατευτικών/προσφυγικών ροών και η «αρνητική» δημοσιότητα που δημιουργείται για την χώρα συνολικά και για τις περιοχές-δέκτες αυτών ειδικότερα, θα επιδράσει αρνητικά στην τουριστική κίνηση, πλήττοντας έναν στρατηγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας. Στη μελέτη θα διερευνήσουμε κατά πόσον αυτοί οι φόβοι για την αρνητική επίδραση της προσφυγικής κρίσης στο ελληνικό τουριστικό προϊόν επιβεβαιώνονται ή όχι.
Over the past two years there has been a large increase in arrivals of refugees and irregular migrants in our country as a result of the civil conflict in Syria and the ongoing turmoil in the Middle East and the Maghreb. These migratory flows are mainly based on the Asia Minor coast and their destination is the islands of the Eastern (Dodecanese) and the North Aegean (Lesvos, Chios). These islands, apart from their strategic importance, are important attractions for Greek and foreign tourists during the summer season. Tourism is a key pillar of the Greek economy and its productive model, being a source of exchange and employment. His direct contribution to GDP of the country for the year 2014 was estimated at 9.5%, while its indirect contribution - if the co-operating sectors are also taken into account - is estimated at 20-25%. Its significance for the Greek economy is even greater in the light of the current, extremely negative, economic environment. There is a fear that the increase in migratory / refugee flows and the "negative" publicity generated for the country as a whole and for their receiving regions in particular, will have a negative impact on tourism, affecting a strategic sector of the Greek economy. The study will investigate whether these fears about the negative impact of the refugee crisis on the Greek tourist product are confirmed or not.
Πίνακες, διαγράμματα, εικόνες, γραφήματα

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Tourism
Τουρισμός
Προσφυγικό
Refugee

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-09T09:23:23Z
2016-10-29


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

18
91
8*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.