Οργάνωση μαθήματος προσανατολισμένου σε πρότζεκτ στο χώρο εκπαίδευσης

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οργάνωση μαθήματος προσανατολισμένου σε πρότζεκτ στο χώρο εκπαίδευσης

Ιερωνυμάκη, Ελένη

Μπλιούμη , Αγλαϊα

το αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας ειναι το μάθημα προσανατολισμένο σε πρότζεκτ. Ο σκοπός είναι να ανακαλύψουμε εαν ενας μαθητής ξένων γλωσσών μαθαίνει καλύτερα ένα γραμματικό φαινόμενο μέσω ενός πρότζεκτ βασισμένου σε λογοτεχνία ή σε κάποιο μέσο.
περιέχει πίνακες,διαγράμματα
In dieser wissenschaftlichen Diplomarbeit werden wir uns mit dem Projektorientierenden Unterricht beschäftigen. Das Ziel ist herauszufinden, ob ein Fremdsprachenlerner ein grammatisches Phänomen besser durch ein Projekt basiert auf Literatur oder durch ein Projekt basiert auf ein Medium lernt. Der Kern dieser Projekte ist ihre Kombination mit dem Erlernen eines grammatischen Phänomens, das gleich für beide Gruppen ist.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Projektphasen
Projekt, Wicke

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Γερμανική γλώσσα

2017-10-10T10:34:14Z
2017-09-23


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
6
63*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.