ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ COSTACROCIERE (eng. COSTACRUISES)

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ COSTACROCIERE (eng. COSTACRUISES)

ΣΤΑΘΑΚΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ, ΑΡΓΥΡΩ
ΤΣΑΡΤΑΣ, ΠΑΡΙΣ
ΤΣΑΡΤΑΣ , ΠΑΡΙΣ

2 ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ, 8 ΠΙΝΑΚΕΣ, 5 ΕΙΚΟΝΕΣ
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται με ρεαλιστικό τρόπο το ιδιάζον τουριστικό προϊόν της κρουαζιέρας. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται ανάλυση του γενικού τουριστικού φαινομένου της κρουαζιέρας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, γίνεται προσπάθεια περιγραφής της υφιστάμενης κατάστασης της κρουαζιέρας στην Μεσόγειο και ειδικότερα στην Ελλάδα και αναλυτικής περιγραφής των νομοθετικών ρυθμίσεων που θεσπίστηκαν για την άρση του καμποτάζ. Το τρίτο κεφάλαιο αναδεικνύει την μελέτη περίπτωσης της ιταλικής εταιρίας CostaCruises, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η μεθοδολογία έρευνας. Στο πέμπτο κεφάλαιο τα αποτελέσματα της έρευνας χρησιμοποιούνται προκειμένου να αποδειχθεί ότι το προσφερόμενο προϊόν της εταιρίας ταιριάζει στην ελληνική τουριστική αγορά και κατά πόσο προσοδοφόρα τουριστική πηγή αποτελούν οι κρουαζιέρες. Γίνεται δε εντοπισμός και περιγραφή των προβλημάτων που υπάρχουν σχετικά με την υποστήριξη μιας τέτοιας μορφής τουρισμού στην ελληνική πραγματικότητα.
The object of this dissertation is to realistically approach the tourist product of “cruising”. In the first chapter, there is a detailed analysis of the general phenomenon of cruising. In the second chapter, an effort is made to describe in details the current situation of cruising in the Mediterranean and specifically in Greece and all the legislative changes that were instituted in order to lift the Greek “cabotage” laws. The third chapter deals with the case study of the Italian company Costa Cruises which is currently active in Greece. In the fourth chapter the research methodology is analyzed. In the fifth and final chapter the results are used to in order to be proved that the product that the company offers is compatible to the Greek tourist economy and how lucrative tourist source is the product of cruising. An identification and description of the arisen problems in Greece concerning cruising are also analyzed.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10T11:34:12Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

11
0
104*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.