Η χαρά στη διδασκαλία/ εκμάθηση της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Πώς νιώθουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Γαλλικών;

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
La joie de l'enseignement/ apprentissage du Français Langue Étrangère (FLE) dans l'école primaire grecque. Comment les enseignants et les élèves se sentent-ils durant le cours du FLE?
Η χαρά στη διδασκαλία/ εκμάθηση της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Πώς νιώθουν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος των Γαλλικών;

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ

Πατεράκη, Όλγα
Papas , Christian René

10 graphes (pages 37, 38, 39, 44, 46, 47, 49, 51) et 7 tableaux (pages 40, 41, 42, 43, 44)
Παρακολουθώντας ένα μάθημα της γαλλικής ως ξένης γλώσσας, μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα: η έλλειψη χρόνου, η υπερφόρτωση των εκπαιδευτικών εξαιτίας του αριθμού των σχολείων στα οποία εργάζονται αλλά και των μαθητών εξαιτίας των εργασιών για το σπίτι και των εξωσχολικών δραστηριοτήτων, οι αίθουσες με κακό ή καθόλου εξοπλισμό. Η ανάγκη για ξεκούραστες στιγμές είναι επιτακτική. Η χαρά είναι σπάνια και πρέπει να την ανακαλύψουμε και να την φέρουμε στο μάθημα της γαλλικής ως ξένης γλώσσας. Έτσι, ορίσαμε την έννοια της χαράς, μελετήσαμε κείμενα συγγραφέων και φιλοσόφων της χαράς και δημιουργήσαμε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς της γαλλικής ως ξένης γλώσσας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Τέλος, για να βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς συλλέξαμε τις αλλαγές στις οποίες οφείλουν να προχωρήσουν για να έχουν ένα χαρούμενο μάθημα.
En suivant un cours de FLE, nous pouvons facilement comprendre que les problèmes y sont nombreux ; le manque de temps, la surcharge des enseignants à cause du nombre d’écoles où ils travaillent et la surcharge des apprenants à cause des devoirs et des activités extrascolaires, les salles mal ou non équipées. La nécessité pour des moments reposants est impérative. La joie est rare et nous devons la découvrir et l’apporter au cours de FLE. Ainsi, nous avons délimité la notion de la joie, nous avons étudié des œuvres des écrivains et des philosophes de la joie et nous avons créé un questionnaire adressé aux professeurs de FLE de l’école primaire grecque. Pour aider les enseignants, nous avons, enfin, recueilli les changements auxquels ils doivent procéder afin d’obtenir un cours joyeux.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

χαρά, ευτυχία, καθηγητές, μαθητές
joie, bonheur, professeurs, enseignants, élèves, apprenants
joy/happiness, teachers, students

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Γαλλική γλώσσα

2017-05-29
2017-10-11T10:13:14Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
79
20*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.