δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Θεολογική προσέγγιση του έργου του Johan Wolfgang Goethe Die Leiden des jungen Werther (Τα πάθη του νεαρού Βέρθερου)
Theological aproach of Goethe's novel Die Leiden des jungen Werther

ΓΡΑΒΑΡΙΑ, ΕΛΕΝΗ

Αγόρας, Κωνσταντίνος
Αθανασοπούλου-Κυπρίου, Σπυριδουλα
Αθανασοπούλου-Κυπρίου, Σπυριδούλα

0
Το μυθιστόρημα Τα Πάθη του νεαρού Βέρθερου αποτελεί μία λυρική εξομολόγηση του Γκαίτε σε μορφή επιστολογραφικού μυθιστορήματος, τουλάχιστον στο πρώτο μέρος του. Ουσιαστικά, πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό έργο, το οποίο γράφτηκε σε λιγότερο από τρεις μήνες κατά το 1774, όπου ο συγγραφέας αφηγούμενος τις περιπέτειες και τα πάθη του νεαρού Βέρθερου, στην πραγματικότητα εξέφραζε τις προσωπικές του ιδέες σχετικά με τον έρωτα και τη ζωή εν γένει, χρησιμοποιώντας τον ήρωά του ως ενδιάμεσο. Ο Βέρθερος, όπως και ο Γκαίτε, επιθυμεί να δραπετεύσει από τη μονοτονία της αστικής καθημερινής ζωής και να βρεθεί στη γαλήνη της φύσης και στη βουκολική απλότητα, στην οποία θα ζήσει με μία αγνή κοπέλα, η οποία θα του χαρίσει τον έρωτά της. Ωστόσο, εξαιτίας μίας σειράς από άτυχους ερωτικούς δεσμούς, απαγορευτικούς, χωρίς ελπίδα και μέλλον, ο ήρωας βιώνει μία σύντομη και επώδυνη ζωή, γεμάτη πάθος, την οποία, όμως, ο απελπισμένος ερωτευμένος δυσκολεύεται να διαχειριστεί, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην αυτοκτονία, η οποία αποτελεί εν τέλει τη λύτρωσή του. Μολονότι ο ίδιος ο Γκαίτε δεν αυτοκτόνησε, εντούτοις, βίωσε βαθιά την αυτοκτονία του ήρωά του και όντας αποστασιοποιημένος, μπόρεσε να παρατηρήσει τον εαυτό του να υποφέρει και να βιώνει την αίσθηση του θανάτου, χωρίς εντούτοις να καταλήγει ο ίδιος στην αυτοκτονία ως μέσο λύτρωσης από την δυστυχία, την οποία κατα καιρούς βιώνει. Επομένως, απελευθερωμένος από τα δικά του πάθη και δεινά, ο Γκαίτε μεταχειρίστηκε την ιστορία του Βέρθερου ως μέσο θεραπείας, αναφορικά με τη δική του ζωή και τα συναισθηματικά του προβλήματα. Ως λογοτεχνικό έργο το Die Leiden des jungen Werther δεν εντυπωσιάζει τον αναγνώστη με την πλοκή του ή με τις εναλλασσόμενες απρόσμενες καταστάσεις, ούτε τον θέλγει με την περιγραφή της κοινωνίας της εποχής του, αλλά η ποικιλία στο γραπτό λόγο κινείται ανάμεσα στη συχνή περιγραφή των βουκολικων τοπίων καθώς και αυτή των ανθρώπινων συμπεριφορών και συναισθημάτων. Αυτό δε είναι εκείνο, το οποίο μετατρέπει ένα επιστολικό μυθιστόρημα σε έργο, το οποίο μέχρι σήμερα εκτιμάται και αξιολογείται ως ενα από τα καλύτερα δείγματα γραφής του Γκαίτε. Η παρούσα εργασία είχε σκοπό να ανιχνεύσει τα υπάρχοντα θεολογικά στοιχεία σε ένα κατεξοχήν ερωτικό μυθιστόρημα. Ο Γκαίτε άλλοτε συγκαλυμμένα άλλοτε μέσω αλληγορίας και άλλοτε εμφανώς προσεγγίζει το θείο, το σέβεται, το δοξολογεί, το ευχαριστεί και το δέχεται ως μία ευτυχή προσδοκία μίας νέας ζωής στο μέλλον μακριά από αυτήν τη γη, στη νέα Ιερουσαλήμ. Καίτοι, μάλιστα, η ατυχής κατάληξη του ήρωά του, Βέρθερου, μάλλον αντιτίθεται σε ό,τι η Εκκλησία πρεσβεύει, εντούτοις του αναγνωρίζει κάποια ελαφρυντικά, τα οποία η Εκκλησία αποδέχεται ή τουλάχιστον σιωπά ενώπιον του εν ελευθερία τραγικού τρόπου του ανθρώπινου προσώπου, με την ελπίδα ότι και οι αυτόχειρες θα μετέχουν της χάρης του ελέους του Κυρίου και στην εν Χριστώ Ανάσταση.
The novel Die Leiden des jungen Werther is partially a Goethe’s autobiography since personal ideas and beliefs of the author about love and life in general are expressed in its first part through the main hero, called Werther. In specific, Goethe like Werther wishes to escape from monotony of the urban everyday life, being able to experience serenity and simplicity of living in nature. Being in love with love Werther seeks the ideal sensitive woman he would love and care about for the rest of his life. However, due to several unlucky affairs, which caused inhibitions to the young man, given that they were deprived of any hope for the future, the basic hero is obliged to get confronted with a short life, which is full of pain and passion, making it difficult for this desperate man in love to treat such a life, resulting in the awful solution of suicide, which finally constitutes his redemption. Although Goethe did not make a suicide, the author experienced deeply his hero’s suicide without resulting in suicide as a means of redemption from sadness, which the same ocassionally feels. Keeping a distance managed to observe himself, while the latter suffered and finally reached the sense of the death. In conclusion, this literature review indicates that being free of his own passions and calamities, young Werther as a novel hero affected Goethe’s life and his emotion problems as a means of healing. As a literature text Die Leiden des jungen Werther fails to impress its reader through its plot or its alternate unexpected incidents, while it can not ravish the latter describing the society of its author`s era. However, the variety of the writing speech oves between the frequent use of lyric locations and that of human behaviors and emotions, which is what converts a letter novel to a literature text evaluated and assessed up today as one of the best samples of Goethe`s writing. This essay aims to detect the existing theological elements in an eminent erotic novel. Goethe sometimes obscured or by allegory and sometimes visibly approached the divine, expressing respect, glorifying, delighting and accepting it as a happy expectation of a new life in the future far from this earth in the new Jerusalem. Although the unfortunate ending of his hero, Werther, is rather opposed to what the Church stands for, he admits to him some attenuators, which the Church accepts or at least silences in the tragic mode of the human person, in the hope of that the autocrats will also take part in the grace of the Lord's mercy and in Christ's Resurrection.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Αυτοκτονία
Πάθος
Γκαίτε
Λύτρωση
Βερθερος

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-11T10:28:56Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
86
64*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.