"Δημόσια Ιστορία - Public History" και πολιτιστικά δρώμενα. Ένας νέος όρος στην Ελληνική πολιτισμική πραγματικότητα. Μελέτη περίπτωσης: Ομάδα Historistai.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
"Public History" and cultural events. A new term in greek cultural reality. Study case: Historistai team.
"Δημόσια Ιστορία - Public History" και πολιτιστικά δρώμενα. Ένας νέος όρος στην Ελληνική πολιτισμική πραγματικότητα. Μελέτη περίπτωσης: Ομάδα Historistai.

ΚΟΦΦΙΝΑ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΦΙΛΟΛΙΑ, ΑΡΓΥΡΩ
ΤΣΑΚΗΡΙΔΗ, ΟΛΓΑ

The present dissertation surveys public history in greek reality and its immediate connection to culture and cultural activities.The Historistai team is shown up to be functioning based upon the principles of public history with a series of actions.
Η παρούσα διπλωματική θέτει υπό έρευνα τη δημόσια ιστορία στην ελληνική πραγματικότητα και τη σύνδεσή της με τον πολιτισμό και τις πολιτιστικές δραστηριότητες. Η ομάδα Historistai λειτουργεί στη βάση των αρχών της δημόσιας ιστορίας με μια σειρά από δράσεις.
Πίνακες 9, Γραφήματα 3, Φωτογραφίες 6.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Cultural events
πολιτιστικά δρώμενα
Δημόσια Ιστορία
Public History

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-01
2017-10-12T08:10:57Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

23
1
128*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.