Tax service businesses with the simple graphical system (books of income and expenditure) via an information system

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Φορολογική εξυπηρέτηση επιχειρήσεων που τηρούν το απλογραφικό σύστημα (βιβλία εσόδων εξόδων) μέσω πληροφοριακού συστήματος
Tax service businesses with the simple graphical system (books of income and expenditure) via an information system

Ζήκας, Αθανάσιος

Χατζηγεωργίου, Αλέξανδρος
Μπεληγιάννης, Γρηγόριος

Η παρούσα διπλωματική εργασία, έχει ως στόχο να παρουσιάσει ένα Πληροφοριακό Σύστημα με μορφή δυναμικής ιστοσελίδας. Το Πληροφοριακό Σύστημα μέσω του διαδικτύου μπορεί να εξυπηρετήσει τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που τηρούν το απλογραφικό σύστημα (βιβλία εσόδων – εξόδων) και τους λογιστές τους. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος μπορούν να στέλνουν ηλεκτρονικά αντίγραφα των φορολογικών παραστατικών εσόδων και εξόδων των επιχειρήσεών τους στους λογιστές τους. Οι λογιστές των επιχειρήσεων είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Βρίσκονται στον δικό τους επαγγελματικό χώρο ο οποίος συνήθως δεν είναι κοντά στις επιχειρήσεις που παρακολουθούν. Το Πληροφοριακό Σύστημα μπορεί να λύσει το πρόβλημα της μετακίνησης των λογιστών ή των ιδιοκτητών των επιχειρήσεων για τη συλλογή των φορολογικών παραστατικών και την παράδοσή τους σε υλική μορφή από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων στους λογιστές τους. Οι λογιστές των επιχειρήσεων παραλαμβάνουν τα φορολογικά παραστατικά εσόδων και εξόδων που στέλνουν οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος. Στη συνέχεια μετά την επεξεργασία, των φορολογικών παραστατικών εσόδων και εξόδων μπορούν να στείλουν στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, αντίγραφα του βιβλίου εσόδων – εξόδων, έντυπα υποβολής δηλώσεων φόρου εισοδήματος, έντυπα υποβολής δηλώσεων φόρου προστιθέμενης αξίας και έντυπα πληρωμής φόρων. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων έχουν το δικαίωμα να διαφυλάσσουν σε ηλεκτρονική μορφή το σύνολο των λογιστικών τους αρχείων, εφόσον υπάρχει σύστημα, για την αναζήτηση, εμφάνιση, εκτύπωση ή αναπαραγωγή τους και για τη διευκόλυνση οποιουδήποτε ελέγχου. Το Πληροφοριακό σύστημα διαφυλάσσει σε ηλεκτρονική μορφή τα λογιστικά αρχεία των επιχειρήσεων που αποθηκεύονται σε αυτό από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ή τους λογιστές τους. Η εμφάνιση, η εκτύπωση και η αναπαραγωγή τους μπορεί να γίνει από τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων ή από τους λογιστές τους με χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης ώστε να διευκολυνθεί οποιοσδήποτε έλεγχος. Το Πληροφοριακό σύστημα της παρούσας διπλωματικής εργασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και λογιστές. Ο λόγος δημιουργίας του είναι η εξοικονόμηση χρόνου που μπορούν να έχουν ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και λογιστές με την ηλεκτρονική αποστολή φορολογικών εγγράφων. Τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα δεν παρέχουν τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής αποστολής φορολογικών εγγράφων μεταξύ ιδιοκτητών επιχειρήσεων και λογιστών.
Περιέχει : πίνακες 22, διαγράμματα 0, εικόνες 49
This thesis aims to present an information system with a dynamic website form. The Information System via the Internet can serve business owners who keep the simple graphical system (books of income and expenditure) and their accountants. Business owners through the Information System can send electronic copies of tax documents of income and expenses of their businesses to their accountants. The accountants of businesses are self-employed. They are located in their own workplace that usually is not close to businesses who watch. The information system can solve the problem of moving accountants or business owners, for the collection of tax documents and delivering them in material form, by business owners to their accountants. The accountants of businesses receive tax documents of income and expenses that send business owners through the Information System. Then after processing, tax documents of income and expenses, they can send to the owners of the businesses through the Information System, copies of income and expenditure book, forms for submission of income tax, forms for submission of value added tax and tax payment forms. The business owners have the right to preserve electronically all of their accounting records, if there is system, for search, display, print or reproduce and to facilitate any control. The Information System keeps in electronic form the accounting records of the businesses that are stored in it by business owners or accountants. Their appearance, printing and reproduction can be done by business owners or accountants using a username and password to facilitate any control. The Information System of this diploma thesis can be used by business owners and accountants. The reason for its creation is the time savings that business owners and accountants can have by sending tax documents electronically. Existing information systems do not provide the ability to electronically send tax documents between business owners and accountants.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Παραστατικά
Δυναμική
Διαδίκτυο
Πληροφοριακό
Επιχειρήσεων
Φορολογικά
Σύστημα
Ιστοσελίδα
Ιδιοκτήτες
Λογιστές

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T08:42:49Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
4
127*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.