Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών από το κοινό Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Alternative funding of the academic libraries from the crowd The case of the Library & Information Center of the University of Macedonia
Εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών από το κοινό Η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Βοζανά, Παρασκευή

Δασκαλοπούλου, Ειρήνη
Γκαντζιάς, Γεώργιος
Ευαγγελόπουλος, Παναγιώτης

Οι εξελίξεις στο τεχνολογικό, εκπαιδευτικό, πολιτικό και οικονομικό τοπίο οδήγησε αναπόφευκτα στην αμφισβήτηση της αξίας και της ποιότητας τόσο των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων όσο και των βιβλιοθηκών τους, γεγονός που είχε άμεσο αντίκτυπο στη χρηματοδότησή τους από τους κυβερνητικούς φορείς εν μέσω οικονομικής κρίσης. Οι αποστολές, τα οράματα και η διαχείριση των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα, ενώ οι επιστήμονες της πληροφόρησης προσαρμόζονται στους νέους ρόλους που τους ανατίθενται. Απαραίτητη προϋπόθεση για την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα είναι η εξεύρεση οικονομικών πόρων από εναλλακτικές πηγές, όπως είναι το ίδιο το κοινό τους. Η λειτουργία της εναλλακτικής μορφής συνεργατικής χρηματοδότησης crowdfunding, με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, εξετάζεται ως μία πιθανή λύση. Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας μελετάται ως περίπτωση πιθανής εφαρμογής μίας τέτοιας εκστρατείας καθώς αποτελεί τη μοναδική βιβλιοθήκη του ιδρύματος και η αξία του επί σειρά ετών έχει θεωρηθεί υψηλή. Πραγματοποιείται η εξέταση του τωρινού της περιβάλλοντος και στη συνέχεια ερευνάται σε πιλοτικό επίπεδο αρχικά η απόδοση της απαραίτητης αξίας μιας μικρής μερίδας των χρηστών της στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχει, και στη συνέχεια η πρόθεσή τους να ενισχύσουν οικονομικά τον οργανισμό, καθώς και τις προσδοκίες τους από αυτή την συμμετοχή. Η έρευνα στηρίχτηκε στο εργαλείο LibQUALTM και από τα αποτελέσματα αποδεικνύεται η υψηλή αξία που της αποδίδεται σε ερευνητικό, εκπαιδευτικό και προσωπικό επίπεδο, αλλά και σε όλη την κοινωνία, καθώς επίσης και η ικανοποίησή τους από το προσωπικό της. Οι αδυναμίες της σε επίπεδο υπηρεσιών και ικανοποίησης αναγκών μελέτης στον φυσικό της χώρο είναι τα σημεία όπου οι χρήστες δηλώνουν πως πρέπει να βελτιωθούν και πως θα ήταν πρόθυμοι να συνεισφέρουν, έχοντας ως ανταπόδοση την κάλυψη των προσωπικών εκπαιδευτικών, ερευνητικών και διδακτικών αναγκών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου. Τέλος, προτείνεται η διεξαγωγή μίας έρευνας ευρείας εμβέλειας σε όλους τους χρήστες της και η πραγματοποίηση μιας εκστρατείας crowdfunding.
During the last decade there have been so many changes in the technological, educational, political and economical scenery, which have inevitably led to questioning the value and the quality of the academic institutions and their libraries. The immediate impact of that was the decrease of their budgets due to the limited government funds. All the academic libraries’ mission statements, their visions and management must now be adapted to the new reality, while the information scientists undertake new roles. Ensuring the necessary funds is a prerequisite for such an adaptation; therefore academic libraries must turn to alternative financial resources, like their users. The way crowdfunding operates, with every advantage and disadvantage, is analysed as a possible solution. The Library and Information Center of the University of Macedonia is the case study of this thesis, as it is the only library of the institution and it’s considered of high value throughout the years. Initially, the Library’s current environment is presented. Subsequently, a pilot user satisfaction survey based on the LibQUALTM tool was implemented. A small portion of the Library’s users are asked to declare their satisfaction levels concerning the library staff, the library’s physical space and the provided services and collections, as well as their willingness to contribute in a possible future crowdfunding campaign, as long as they recognize the Library’s value. Furthermore, the study aims to trace the users’ expectations in return of their contribution. From the results the Library’s high value in society is proved and the users’ satisfaction from the library staff is acknowledged. Its’ weaknesses concerning their information satisfaction and their study needs are outlined and these are also the points that are willing to pay for improving them. What is recommended is the implementation of a wider-scale survey to all its’ users and the future organization of a crowdfunding campaign.
Περιέχει : πίνακες, σχήματα, εικόνες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Crowdfunding
Αξία βιβλιοθηκών
Εναλλακτική συμμετοχική χρηματοδότηση
Funding
Library and Information Center of the University of Macedonia
Academic libraries
Alternative finance
Ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες
Sustainability
Χρηματοδότηση
Βιωσιμότητα
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Μακεδονίας
Library value
Κοινό βιβλιοθηκών

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-12T08:45:10Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
178
37*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.