"Τα μαθηματικά και οι θετικές επιστήμες στη τριτοβάθμια εκπαίδευση για φοιτητές με ΔΕΠΥ. Δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης".

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
"Mathematics and sciences in higher education for students with ADHD. Problems and workarounds."
"Τα μαθηματικά και οι θετικές επιστήμες στη τριτοβάθμια εκπαίδευση για φοιτητές με ΔΕΠΥ. Δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης".

Καραγιάννης, Κοσμάς

Βλάμος, Παναγιώτης
Κορδούλης, Γεώργιος

0
Στη παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθεί και θα αξιολογηθεί η παρουσία των ατόμων με ΔΕΠΥ (διάσπαση ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας) στη τριτοβάθμια εκπαίδευση στους τομείς των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών. Θα μελετήσουμε τις επιδόσεις στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα άτομα στα σχολεία στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Θα δούμε το πέρασμά τους στη τριτοβάθμια εκπαίδευση και ειδικότερα στους κλάδους των μαθηματικών και των φυσικών επιστημών. Η βιβλιογραφία για τις σπουδές των ατόμων με ΔΕΠΥ στην ενήλικη ζωή τους αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη διαβίωσή τους είναι ελάχιστη στην Ελλάδα σε αντίθεση με τη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και στόχος της εργασίας αυτής είναι να βοηθήσει προς αυτή τη κατεύθυνση. Έχοντας προσωπικά αρκετά χρόνια εμπειρίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της χώρας στην ειδική αγωγή διδάσκοντας μαθηματικά φυσική και χημεία , είχα τη τύχη να δουλέψω με σημαντικό αριθμό παιδιών που έχουν διαγνωστεί με ΔΕΠΥ και σε συνεργασία με συναδέλφους που έχουν αντίστοιχη πολυετή εμπειρία σε δημοτικά γυμνάσια και λύκεια , με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς αλλά και με συλλόγους ενηλίκων με ΔΕΠΥ, θα προσπαθήσουμε στο τέλος να αποτυπώσουμε και τα δικά μας συμπεράσματά. Τα τελευταία χρόνια στη πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνεται μια προσπάθεια να προβλεφτούν και να ξεπεραστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και αναπηρίες. Εν τούτοις η προσπάθεια αυτή σταματάει στη τριτοβάθμια εκπαίδευση όπου η πρόβλεψη είναι μηδαμινή. Είναι χαρακτηριστικό πως πέρα από κάποιες προφορικές εξετάσεις φοιτητών που και αυτές αντιμετωπίζονται με καχυποψία, δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για τη πλειονότητα των παθήσεων των φοιτητών με μαθησιακές δυσκολίες. Τα προβλήματα των εφήβων με ΔΕΠΥ που αντιμετωπίζουν στις σχολικές μονάδες είναι αρκετά και ποίκιλλα. Γίνεται φανερό πως στις συνθήκες της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικά σε επιστήμες όπως τα μαθηματικά και η φυσική, τα προβλήματα αυτά γιγαντώνονται. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να προσφέρει ιδέες και προτάσεις που θα προσπαθήσουν να διευκολύνουν το έργο των εν λόγω φοιτητών ώστε να έχουν μια ομαλή φοιτητική διαδρομή και να προκύψουν ενεργοί και δραστήριοι επιστήμονες.
Abstract This thesis will examine and evaluate the presence of people with ADHD (disruption of attention deficit and hyperactivity) in higher education in the fields of mathematics and natural sciences. In particular, this dissertation will study their performance in secondary education, the problems and difficulties these individuals face in schools in Greece, Europe and at a global level. Furthermore, another aspect that is going to be investigated is these people's ability to enter tertiary education and their competence and performance in university especially in the fields of mathematics and natural sciences. The aim of this paper is to provide adequate literature on the topic of the education of ADHD people in their adult life and the problems they face as Greek bibliography is insufficient on this matter compared to the bibliography on primary and secondary education of ADHD people. Having several years of personal experience in teaching mathematics, physics and chemistry in special education in Greek secondary schools, I will try to outline my own conclusions regarding ADHD-diagnosed children enriched by the experience of colleagues who have also worked in elementary schools and lyceums, psychologists, social workers as well as adult associations with ADHD. In recent years an effort has been made to anticipate and overcome the problems faced by children with learning disabilities in primary and secondary education. So far, however, there has been little discussion about the performance and difficulties of ADHD students in tertiary education. It is characteristic that, apart from some oral examinations of these students, who are treated with suspicion in most cases, there is no provision for the majority of students with learning disabilities. The problems of adolescents with ADHD in school units are quite different. It is evident that in the conditions of higher education, especially in sciences such as mathematics and physics, these problems are enormous. The main objective of this essay is to provide insight and suggestions that will try to facilitate the work of these students so that they are able to have a smooth student path and to become competent and active scientists. Keywords ADHD, college students with ADHD, mathematics, science.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

sciences
ADHD
mathematics
μαθηματικά
φοιτητές
ΔΕΠΥ
students
επιστήμες

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-10
2017-10-13T06:10:25Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
148
9*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.