Η αφίσα ως διδακτικό μέσο στην τάξη των γαλλικών ως ξένης γλώσσας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
L’affiche comme support didactique en classe de FLE à l’école primaire grecque
Η αφίσα ως διδακτικό μέσο στην τάξη των γαλλικών ως ξένης γλώσσας στο ελληνικό δημοτικό σχολείο

Βόγλη, Σουλτάνα

Κρυστάλλη, Πηνελόπη
Χατζημιχαήλ, Χαρίκλεια

Η εικόνα αποτελεί ένα από τα πρώτα σημάδια του ανθρώπινου πολιτισμού και θεωρείται από τους παλαιότερους τρόπους επικοινωνίας των ανθρώπων που παραμένει ωστόσο επίκαιρος. Η εικόνα αντικατοπτρίζει την ανθρώπινη κοινωνία και η εξέλιξή της συνεχίζεται μέχρι και τις μέρες μας. Στην εποχή μας, η εικόνα κατακλύζει την καθημερινή ζωή και την συναντάμε σε διάφορες μορφές. Ένα είδος εικόνας που υπάρχει από την αρχαιότητα έως σήμερα, όχι πάντα με την ίδια μορφή, είναι η αφίσα. Συνδυασμός εικόνας και κειμένου, η αφίσα αποτελεί τον τρόπο διάδοσης μιας ιδέας ή ενός αντικειμένου. Η εκτεταμένη χρήση της αφίσας στην σύγχρονη κοινωνία και η παρουσία της σε πολλούς τομείς της καθημερινής ζωής, αποτέλεσε το έναυσμα στην παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή, για να αναφερθούμε στην ένταξή της στην διδασκαλία των γαλλικών ως ξένη γλώσσα στο σχολείο. Η αφίσα ως διδακτικό μέσο έχει να προσφέρει πολλές δυνατότητες, τόσο στον εκπαιδευτικό, όσο και στον μαθητή και ήδη προβλέπεται η χρήση της μέσα στο μάθημα των γαλλικών από το πρόγραμμα σπουδών. Αυτό που μας ενδιαφέρει, στα πλαίσια της διατριβής, είναι η καλύτερη δυνατή αξιοποίησή της μέσα στην διαδικασία της διδασκαλίας και της εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας. Η διατριβή χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά το θεωρητικό κομμάτι της μελέτης, όπου καλούμαστε να παρουσιάσουμε τις βασικές έννοιες όπως η εικόνα, η αφίσα και επίσης να τις αναλύσουμε υπό το πρίσμα της σημασιολογικής θεωρίας που αποτελεί την κύρια επιστημονική θεωρία που ασχολείται με την εικόνα ως σημείο. Στο δεύτερο μέρος εντάσσονται οι υποθέσεις στις οποίες στηρίξαμε την έρευνα. Παρουσιάσαμε την παιδαγωγική και διδακτική διάσταση της εικόνας και μελετήσαμε πώς αυτή εντάσσεται στην διαδικασία της διδασκαλίας και της εκμάθησης της ξένης γλώσσας, θέλοντας να προβάλλουμε με ποιους τρόπους μπορεί να βοηθήσει τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή μέσα στην τάξη. Στο τρίτο μέρος που αφορά στο πρακτικό κομμάτι της διατριβής παρουσιάσαμε τι ισχύει για την αφίσα στο Ενιαίο πρόγραμμα σπουδών για τις Ξένες γλώσσες και στο Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και δημιουργήσαμε δραστηριότητες με βάση την αφίσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην διαδικασία διδασκαλίας και εκμάθησης της γαλλικής γλώσσας. Συμπερασματικά, αναφέρουμε ότι ο στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε την αφίσα ως διδακτικό μέσο και να την χρησιμοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να διευκολύνει το έργο του εκπαιδευτικού καθώς και να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του μαθητή κατά την εκμάθηση της γαλλικής γλώσσας.
Περιέχει πίνακες και εικόνες.
L’image est un des premiers signes de la civilisation humaine et elle est considérée comme un des plus anciens moyens de communication qui reste toujours pertinent. L’image reflète les aspects de la société et elle s’évolue jusqu'à nos jours. A notre époque, l’image est omniprésente dans la vie quotidienne en différentes formes et types. Un type d’image qui existait dès l’antiquité, pas toujours dans la même forme, c’est l’affiche. Une combinaison de l’image et du texte, l’affiche sert à diffuser une idée ou un objet. L’utilisation intensive de l’affiche dans la vie contemporaine était en effet, la source d’inspiration pour le présent mémoire qui vise à l’utilisation de l’affiche comme support didactique dans l’école primaire publique grecque. L’affiche comme support didactique offre plusieurs avantages et son utilisation est déjà prévue par les programmes d’études pour les langues étrangères. Ce qui nous intéresse plus dans le cadre de ce mémoire, est la meilleure exploitation de l’affiche dans la classe du français langue étrangère. Notre mémoire est divisé en trois parties. La première partie est le cadre théorique de notre mémoire où nous sommes appelés à présenter les notions essentielles comme l’image et l’affiche, ainsi que nous les analysons selon la théorie séméiologique qui s’occupe de l’image comme signe. La deuxième partie est le cadre méthodologique qui comprend les hypothèses où notre étude est basée. Nous présentons la dimension pédagogique et didactique de l’image et par extension de l’affiche et comment elle s’intègre dans le processus de l’enseignement/ apprentissage, en visant les manières avec lesquelles elle peut aider l’enseignant et l’apprenant. Dans la troisième partie qui est la partie pratique de notre mémoire, nous présentons le Programme commun d’études pour les Langues étrangères et le Certificat d’Etat de Connaissance des Langues par rapport à l’affiche et en suit nous passons à la création des activités, ayant comme document déclencheur l’affiche, qui visent à l’enseignement/ apprentissage du français. Pour conclure, nous devons référer que notre but dans le cadre de ce mémoire est d’exploiter de manière optimale l’affiche comme support didactique afin de faciliter l’enseignement et d’anticiper les besoins de l’apprentissage du français comme langue étrangère.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Affiche, didactique, école primaire
Αφίσα, διδακτική, δημοτικό σχολειο

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Γαλλική γλώσσα

2017-10-16T08:41:06Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
2
83*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.