Η θέση της γυναίκας στις εικαστικές τέχνες από τον 20ο αιώνα μέχρι σήμερα

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
The position of women in the visual arts from the 20th century until today
Η θέση της γυναίκας στις εικαστικές τέχνες από τον 20ο αιώνα μέχρι σήμερα

Κωνσταντουδάκη, Καλλιόπη

Σκαρπέλος, Ιωάννης
Κοντοχρήστου, Μαρία

Σε όλους τους πολιτισμούς, σε όλες τις εποχές , σε όλες τις μορφές της τέχνης οι καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν από την γυναικεία μορφή. . Αν ανατρέξουμε όμως στα βιβλία της ιστορίας της τέχνης θα συνειδητοποιήσουμε ότι στα μεγάλα ονόματα τα οποία «έχτισαν» αυτή την ιστορία οι γυναίκες δημιουργοί είναι ελάχιστες. Στην παρούσα εργασία θα μελετήσουμε τον ρόλο γυναίκας δημιουργού κυρίως από τον 20ο αιώνα μέχρι και σήμερα τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ελλάδα.
In all cultures, at all times, in all forms of art, the artists were inspired by the female figure. . But if we look back to the art history books, we will realize that the great names that have "built" this story are women's creators. In the present paper we will study the role of woman-creator, mainly from the 20th century until today, in Europe and in Greece.
Η εργασία περιέχει πίνακες ζωγραφικής, φωτογραφίες

Διπλωματική Εργασία / Thesis

γυναίκα, τέχνη

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T08:43:34Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
85
53*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.