δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Light, Water and Space
Φως, Νερό και Χώρος

ΧΑΒΑΛΕ, ΜΑΡΙΕΤΑ

ΤΡΙΒΥΖΑΔΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ, ΙΑΚΩΒΟΣ

Περιέχει: Πίνακες, Εικόνες, Φωτογραφίες
Το φως και το νερό αποτελούν τα δύο βασικά στοιχεία της ζωής. Τι συμβαίνει όμως όταν τα δύο αυτά στοιχεία μέσω της συνειδητής ανθρώπινης παρέμβασης έρχονται σε επαφή και αλληλεπιδρούν; Ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτής της αλληλεπίδρασης στο δομημένο χώρο; Πως εμπλουτίζεται η οπτική εμπειρία από αυτήν τη συνύπαρξη; Με αφορμή λοιπόν αυτά τα ερωτήματα, η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στη διερεύνηση της σχέσης φωτός, νερού και χώρου. Από τη μια το φως, οι δυνατότητές του, η επίδραση στην ανθρώπινη ψυχολογία αλλά και η χρήση του σε σχέση με την Τέχνη, την αρχιτεκτονική και τις δυνατότητες μεταμόρφωσης ενός χώρου. Από την άλλη, το νερό, ως ζωοποιό στοιχείο, χρησιμοποιείται για να «γεννηθεί» μέσα από αυτό μια άλλη μορφή «ζωής». Και όλα αυτά «συναντιούνται» στον χώρο, το Μύλο Ματσόπουλου στην πόλη των Τρικάλων, μια τοποθεσία που συνδυάζει δομημένο και φορτισμένο ιδεολογικά αρχιτεκτονικό χώρο και παρουσία υγρού στοιχείου. Η αρμονική και ταυτόχρονα δημιουργική συνύπαρξη νερού και φωτός, θα οδηγήσει στην εικαστική ανάπλαση του χωρικού πλαισίου. Μέσα από τη φωτιστική πρόταση, το υγρό στοιχείο θα ανακτήσει τον «χαμένο» ρόλο του στο χώρο και το άμεσο φυσικό περιβάλλον του Μύλου θα γίνει εκ νέου ένας πόλος έλξης για καθημερινή περιήγηση και αναψυχή. Η διατύπωση του φωτιστικού πλαισίου ανάδειξης θα γίνει με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων αναπαράστασης, όπως το ολόγραμμα, παντρεύοντας την ιδεολογική βαρύτητα του χώρου με την ανάλαφρη πλευρά της εικαστικότητας.
Water and light are two basic elements of life. What happens when these two elements get connected and interact through conscious human interference? What is the outcome of this interaction in the structured space? How is visual experience getting enriched from this co-existence? Getting along with all these questions, the present diploma thesis aims at the investigation of the relationship between light, water, and space. First of all the light, its potential, its impact on human psychology, its use and all about Art, Architecture and its potential on changing the space. On the other side, the water that is being used to “give birth” to another kind of “life”. Both of them are met in Milos Matsopoulou, stated in the city of Trikala, a place that combines structured and ideologically demanding architectural space and presence of the liquid element. Harmonic and creative co-existence of light and water will lead to an artistic redevelopment of the space. Through the lighting proposal, the liquid element will reveal its lost part in the space and surrounding of Milos will become again a magnet of daily strolling and pleasure. The formulation of the promotion lighting project will be accomplished by modern methods of representation, like a hologram, combining ideological gravity of place with the light aspect of art.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Water
Space
Φως
Νερό
Hologram
Light
Ολόγραμμα
Υδάτινες εγκαταστάσεις
Χώρος
Water Installations

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T09:04:58Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
17
109*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.