Οι θεολογικές διαφοροποιήσεις της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας σε σχέση με τη ναοδομία και την εικονογραφία της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Οι θεολογικές διαφοροποιήσεις της Ανατολικής και της Δυτικής Εκκλησίας σε σχέση με τη ναοδομία και την εικονογραφία της του Θεού Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη

Αγγελίδου, Χρυσή

Κεραμιδάς , Δημήτριος
Γιαγκάζογλου, Σταύρος

This paper’s goal is to present the theological and dogmatic deviations and convergence between the Eastern and Western Church, as they are represented through the architecture and artwork of the two most significant temples of the two Churches. The two temples that will be compared are the Hayia Sofia of Istanbul, the center of the earth during the times of the Byzantine Empire and the Saint Peter’s basilica in Rome, the center of the theological and secular strength of the Catholic Church. As the architecture and the artwork of those two temples is studied, there will be presented the dogmatic differences between the two Churches as they are being understood through the building materials, the temples’ structure, the colors of the holy icons, the expressions of the saints, et cetera. Simultaneously, the similarities between the two dogmas will be noted, as both have something in common; the faith in the one and only God. The paper will be structured as followed: in the beginning the Church’s history will be presented, before and after its separation, followed by the teachings of both dogmas, the structure of their temples, the illustration of the sacred icons and the sculpture, as they were developed in the Eastern and the Western Church. The paper will be concluded with the presentation of the architecture and artwork of Hayia Sofia in Istanbul and Saint Peter in the Vatican, as well as the conclusions that will come from this analysis.
Περιέχει εικόνες
Η παρούσα Διπλωματική Εργασία έχει σκοπό την παρουσίαση θεολογικών αποκλίσεων αλλά και συγκλίσεων Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας, όπως αυτές παρουσιάζονται μέσα από τη ναοδομία, τη διακόσμηση και την εικονογράφηση των δύο εμβληματικών ναών της Ανατολής και της Δύσης, της Αγίας Σοφίας της Κωνσταντινούπολης, η οποία ονομάστηκε «ομφαλός της γης» κατά την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, και της βασιλικής του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη, συμβολικό κέντρο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Μελετώντας και συγκρίνοντας την αρχιτεκτονική και τη ζωγραφική τέχνη των δύο ναών, θα παρουσιασθούν οι θεολογικές διαφορές μεταξύ των δύο Εκκλησιών, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές από τα δομικά υλικά, τη δομή και μορφολογία των κτισμάτων, τα χρώματα των εικαστικών παραστάσεων και των εικόνων, τις εκφράσεις των ιερών προσώπων και άλλα. Παράλληλα, βέβαια, θα εντοπισθούν και οι ομοιότητες μεταξύ των δύο θεολογικών παραδόσεων, καθώς παρά τις διαφορές δεν παύουν να έχουν ένα κοινό σημείο αναφοράς: την πίστη στον έναν και μοναδικό Τριαδικό Θεό. Η διάρθρωση της εργασίας είναι η εξής: αρχικά θα γίνει μία σύντομη ιστορική αναδρομή στην ιστορία της ενιαίας Εκκλησίας και στην πορεία της μετά το Σχίσμα των δύο Εκκλησιών Ανατολής και Δύσεως. Θα ακολουθήσει η παρουσίαση της δογματικής διδασκαλίας των δύο θεολογικών παραδόσεων και εν συνεχεία η παρουσίαση της ναοδομίας, της ζωγραφικής και της γλυπτικής, όπως αυτές αναπτύχθηκαν σε Ανατολή και Δύση. Η εργασία θα ολοκληρωθεί με την αρχιτεκτονική και εικονογραφική παρουσίαση των δύο ναών, της Αγίας Σοφίας Κωνσταντινουπόλεως και του Άγιου Πέτρου στο Βατικανό, καθώς και με τα συμπεράσματα, τα οποία θα προκύψουν μέσα από την ανάλυση αυτή.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

Ναοδομία
Αγία Σοφία Κωνσταντινούπολη
Δογματική
Ανατολική Εκκλησία
Αγιογραφία
Δυτική Εκκλησία
Γλυπτική
Βασιλική Αγίου Πέτρου Ρώμη

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2017-10-16T09:10:44Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

0
161
87*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.