δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2017 (EL)
Επισκόπηση συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση.
AUGMENTED REALITY SYSTEMS OVERVIEW IN EDUCATION

Παρασκευαΐδης, Ιάκωβος

Σπανακά, Αδαμαντία
Στυλιαράς, Γεώργιος

φωτογραφίες
Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη συστημάτων επαυξημένης πραγματικότητας στην εκπαίδευση με στόχο τον σχεδιασμό ένα συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας σε πολιτιστικό/ιστορικό θέμα για μαθητές του δημοτικού και την υλοποίηση μιας εφαρμογής σε φορητή συσκευή smartphone και tablet. Το προσδοκώμενο αποτέλεσμα είναι να καταφέρει η εφαρμογή μέσα από μια ευχάριστη και φιλική διεπαφή να καλλιεργήσει την ιστορική σκέψη και τη διαμόρφωση ιστορικής συνείδησης μαθητών δημοτικού σχολείου ηλικίας 8-12 ετών σε σχέση με μια συγκεκριμένη περιοχή.
The objective of the dissertation is the study of augmented reality systems in the field of education. The thesis’ objectives are the design of an augmented reality system on a cultural/historical subject for elementary school students and the implementation of an application in smartphones or tablets. A pleasant and easy to use application is expected to enhance historic knowledge and develop the elementary school students’ aged 8-12 crucial critical thinking skills. This app will directly be connected to the history lesson book of the fourth grade. Students will be able to use it as an accompanying instrument along with studying the book, whereas teachers as an additional teaching tool

Διπλωματική Εργασία / Thesis

αλληλεπίδραση
επαυξημένη πραγματικότητα
ψηφιακή μάθηση
εκπαίδευση
έξυπνα κινητά τηλέφωνα
πολυμεσική εφαρμογή

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα

2017-10-17T05:29:36Z
2017-09-30


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
4
139*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.