δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ HAWKING ΑΠΟ ΜΕΛΑΝΕΣ ΟΠΕΣ
HAWKING RADIATION EMITTED FROM BLACK HOLES

ΠΡΑΠΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΦΕΤΣΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΕΧΑΓΙΑΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Το φαινόμενο Hawking αφορά στην εκπομπή ακτινοβολίας από τον ορίζοντα γεγονότων μιας μελανής οπής με φάσμα μελανού σώματος. Η θεωρητική πρόβλεψη του φαινομένου αποτελεί εφαρμογή της ημικλασικής κβαντικής θεωρίας πεδίου σε καμπύλους χωρόχρονους. Η ακτινοβολία Hawking δεν έχει παρατηρηθεί ακόμη σε αστροφυσικές μελανές οπές, έχει όμως διαπιστωθεί η ύπαρξή της σε αναλογικά μοντέλα μελανών οπών. Η μελέτη της ακτινοβολίας Hawking αποτελεί ένα ανοιχτό μέτωπο της θεωρητικής φυσικής που μπορεί να οδηγήσει σε μια θεωρία κβαντικής βαρύτητας, ικανής να άρει τα παράδοξα που σχετίζονται με την εκπομπή της.
περιέχει: εικόνες, σχήματα
The Hawking effect refers to the emission of radiation from the vicinity of the event horizon of a black hole with a black body spectrum. The theoretical prediction of the effect constitutes an application of the semiclassical quantum field theory in curved spacetimes. Hawking radiation is yet to be observed in astrophysical black holes, however it is omnipresent in laboratory analogue black hole models. The study of Hawking radiation has led to the pursuit of a theory of quantum gravity, capable of solving the paradoxes inherent in the Hawking effect.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

αναλογικά μοντέλα μελανών οπών / analogue black hole models
ακτινοβολία Hawking / Hawking radiation
κβαντική βαρύτητα / quantum gravity
μελανές οπές / black holes
κβαντική θεωρία πεδίου σε καμπύλους χωρόχρονους / quantum field theory in curved spacetimes

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-18T07:56:53Z
2018-05-06


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

99
0
1*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.