ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΠΟΣΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΑ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
ΝΕΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΗ ΕΡΕΥΝΑ: ΠΟΣΟ ΕΞΟΙΚΕΙΩΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΑ; ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;

ΠΡΑΣΣΑ, ΚΑΝΕΛΛΑ

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Η τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται και οι άνθρωποι εξοικειώνονται με αυτή, με αποτέλεσμα να την έχουν εισάγει στην καθημερινότητα τους και να εκτελούν εργασίες που πριν κάποια χρόνια χρειάζονταν απαραιτήτως έναν επαγγελματία για αυτές. Η αυτοεξυπηρέτηση είναι διαθέσιμη σε πολλούς τομείς όπως και στον τραπεζικό κλάδο. Μέσα όπως το ATM, το internet banking, το mobile banking, το phone banking και τα κέντρα αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν τέτοιες δυνατότητες που η φυσική παρουσία του πελάτη στο τραπεζικό κατάστημα έχει σχεδόν καταργηθεί. Με την άνεση του χώρου και του χρόνου, το μικρότερο κόστος συναλλαγών και την ευελιξία που παρέχουν τα εναλλακτικά μέσα, οι καταναλωτές έχουν ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια τους. Το κατά πόσο θα τα χρησιμοποιήσουν και κατ’ επέκταση θα τα υιοθετήσουν είναι κάτι που έχει μελετηθεί από πολλούς οικονομολόγους και κοινωνιολόγους προκειμένου να εξακριβωθούν οι επιμέρους λόγοι . Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να γίνει μια επισκόπηση των παροχών των ελληνικών τραπεζών όσον αφορά τα εναλλακτικά κανάλια συναλλαγών και μέσω μιας έρευνας που διεξήχθη με ερωτηματολόγια να διερευνηθεί αν οι Έλληνες έχουν εξοικειωθεί με αυτά και αν υπάρχει μέλλον στην Ελλάδα. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι οι Έλληνες γνωρίζουν την ύπαρξη των μέσων τραπεζικής αυτοεξυπηρέτησης, πολλοί τα χρησιμοποιούν και θεωρούν ότι συμβάλλουν θετικά στη συνολική τραπεζική τους εμπειρία αλλά δεν επιθυμούν στο μέλλον να υπάρχουν μόνο ψηφιακά καταστήματα χωρίς την ύπαρξη προσωπικού.
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ
Technology is constantly evolving and people are becoming familiar with it, so as a result they include it into their everyday lives and perform tasks that some years ago they needed a professional for them. Self-service is available in many areas as well as in the banking industry. Means such as ATM, internet banking, mobile banking, phone banking and self-service centers provide such potentials so that the customer's physical presence in the bank is virtually eliminated. With the convenience of space and time, lower transaction costs and the flexibility offered by alternative media, consumers have a valuable tool in their hands. The extent, to which they will use them and therefore, adopt them, is something that has been studied by many economists and sociologists in order to ascertain the individual reasons. The purpose of this paper is to give an overview of the benefits of Greek banks with regard to alternative trading channels and by means of a questionnaire survey to investigate whether Greeks are familiar with them and if they have a future in Greece. The final conclusion is that Greeks are aware of the existence of banking self-service tools, many use them and feel they are contributing positively to their overall banking experience, but do not want to have only digital stores without staff in the future.

Διπλωματική Εργασία / Thesis

ΕΞΟΙΚΕΙΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-05-12
2018-05-21T11:48:27Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

1
97
31*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.