"Φιλοκοινωνική Συμπεριφορά, Κυβερνοεκφοβισμός και ο Ρόλος του Παρατηρητή: Διαχείριση από Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πολυπολιτισμικό πλαίσιο"

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2018 (EL)
Prosocial Behavior, Cyberbullying and the Role of the Bystander: Management by Secondary Education Students in a Multicultural Context
"Φιλοκοινωνική Συμπεριφορά, Κυβερνοεκφοβισμός και ο Ρόλος του Παρατηρητή: Διαχείριση από Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε Πολυπολιτισμικό πλαίσιο"

Αυγητίδου, Αγγέλα

Κόκκινος, Κωνσταντίνος
Γερακοπούλου, Χρυσή - Κλεοπάτρα

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η διερεύνηση και ανάδειξη των γνωστικών, συναισθηματικών και συμπεριφορικών διαστάσεων εκδήλωσης φιλοκοινωνικής συμπεριφοράς στην περίπτωση φαινομένων κυβερνοεκφοβισμού τα οποία εκτυλίσσονται μεταξύ μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με διαφορετική πολιτισμική (εθνική) προέλευση. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν ποιοτική και συγκεκριμένα η κλασική θεματική ανάλυση του περιεχομένου ημιδομημένων συνεντεύξεων στο πλαίσιο της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλυσης. Το «δείγμα» της έρευνας αποτέλεσαν 20 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των δύο φύλων, που ζουν και φοιτούν σε δημόσια σχολεία περιοχών της Θεσσαλονίκης με παρόμοια πολιτισμικά και κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά (Νεάπολης - Συκεών, Παύλου Μελά, Κορδελιού - Ευόσμου, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Χορτιάτη). Οι μισοί εξ αυτών ήταν ελληνικής καταγωγής και οι άλλοι μισοί αλβανικής. Ενδιαφέροντα ευρήματα αναδείχθηκαν μέσα από την έρευνα. Ένα από αυτά είναι η απόλυτη ομοιογένεια σε επίπεδο πρόθεσης, μεταξύ των Ελλήνων και Αλβανών μαθητών να παρέχουν βοήθεια σε συνομηλίκους τους θύματα κυβερνοεκφοβισμού ανεξάρτητα από το στοιχείο της καταγωγής. Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει και η ανάδειξη της εξωτερικής εμφάνισης ως σημαντικότερου παράγοντα θυματοποίησης σε αντίστοιχα περιστατικά, έναντι του στοιχείου της καταγωγής που αξίζει ενδεχομένως περαιτέρω διερεύνησης.
This study explores and highlights the cognitive, affective and behavioural dimensions of prosocial behaviour in the context of cyber-bullying among high school pupils of different cultural (ethnic) backgrounds. Qualitative and in particular classic thematic analysis was used to analyze the semi-structured interviews as part of the interpretative phenomenological analysis. The sample consisted of 20 high school pupils – male and female – who live and study in public school in several areas of Thessaloniki which share similar cultural and socio-economic characteristics (Neapoli – Sikies – Paulou Mela – Kordelio – Evosmos – Ampelokipi – Menemeni and Hortiatis). Half of the pupils were of Greek and the other half of Albanian origin. Several interesting findings were observed; one of them is the complete match between Greek and Albanian pupils in their intention to help kids their age, regardless of their origin, who were victims of cyberbullying. It’s also noteworthy that one’s looks seems to be a much more important factor of victimization compared to origin and it should be further explored.
Περιέχει: πίνακες

Διπλωματική Εργασία / Postgraduate Dissertation

Prosocial Behavior
Κυβερνοεκφοβισμός
Bystander
Cyberbullying
Φιλοκοινωνική Συμπεριφορά
Αμέτοχος Παρατηρητής

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (EL)
Hellenic Open University (EN)

Ελληνική γλώσσα

2018-09-22
2018-10-11T07:48:53Z


Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο / Hellenic Open University

3
501
20*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.