Είκοσι ανατροπές στα πανεπιστήμια

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareArticle (EN)

2011 (EN)
Είκοσι ανατροπές στα πανεπιστήμια

ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ Σύντομες πανεπιστημιακές σπουδές, συμβούλια διοίκησης με συμμετοχή εξωπανεπιστημιακών, απώλεια φοιτητικής ιδιότητας, άτοκα δάνεια σε φοιτητές, de facto κατάργηση του ασύλου, σύνδεση χρηματοδότησης με αξιολόγηση και πλήθος καινοτομιών, προβλέπει ο νέος νόμος - πλαίσιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η Αννα Διαμαντοπούλου παρουσίασε χθες σε άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου, που φέρνει τα πάνω κάτω στην Ανώτατη Εκπαίδευση με 20 θεμελιώδεις αλλαγές, και πήρε το πράσινο φως για την κατάθεσή του στη Βουλή. «Η αλλαγή που προτείνεται είναι σύμφωνη με τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις και αφορά το μοντέλο διοίκησης, την οργάνωση σπουδών και τη διεθνοποίηση των Ανώτατων Ιδρυμάτων μας, μετελικό στόχο ένα πανεπιστήμιο ανεχτό στον κόσμο και την κοινωνία, με υψηλή ποιότητα σπουδών και αξιοκρατία. Στο νέο σχέδιο και με δεδομένη τη δημόσια χρηματοδότηση, ίιλλάζει ο τρόπος χρηματοδότησης Ιών πανεπιστημίων και ενισχύεται το αυτοδίόίκητο»,' τόνισε n κ. Διαμαντοπούλου. Ωστόσο ήδη αρκετά πανεπιστήμια έχουν εκφράσει σφοδρές αντιρρήσεις για ορισμένες από τις προβλέψεις του νέου νόμου, ενώ έχουν προειδοποιήσει να μην κατατεθεί στη Βουλή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά να προηγηθεί κι άλλος διάλογος. Είκοσι Η unoupyos Παιδεια Αννα Διαμαντοπούλου πήρε το πράσινο φως σε άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο για την κατάθεση του νόμου - πλαισίου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στη Βουλή. Ηδη αρκετά πανεπιστήμια έχουν εκφράσει αντιρρήσεις Στον νόμο - πλαισιο προβλέπεται n ενίσχυση διεθνών προγραμμάτων σπουδών ανατροπές στα πανεπιστήμια οι ανατροπές 1Θεσπίζεται Συμβούλιο Ιδρύματος με 4ετή θητεία. 0α αποτελείται από 7 καθηγητές, 7 εξωτερικά μέλη και έναν φοιτητή. 2To Συμβούλιο ύστερα από διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος εκλέγει πρύτανη/πρόεδρο ΤΕΤ για 3ετή θητεία. Η Σύγκλητος διατηρεί το δικαίωμα αρνησικυρίας για δύο υποψηφίους. Με ανάλογη διαδικασία εκλέγονται οι κοσμήτορες/διευθυντές των σχολών 3Βασική διοικητική και ακαδημαϊκή μονάδα σε κάθε Ιδρυμα καθίσταται n σχολή. Δημιουργούνται και μεταπτυχιακές σχολές. A Τα ΑΕΙ μπορούν να οργανώνουν TT μονοετείς και διετείς σπουδές. 5Οι διδάσκοντες διακρίνονται σε καθηγητές, αναπληρωτές και επίκουρους. Οι καθηγητές και αναπληρωτές εκλέγονται ως μόνιμοι. Οι επίκουροι εκλέγονται για 4ετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης για άλλη μία. Μεταβατικές διατάξεις για υπηρετούντες λέκτορες. Δυνατότητα ανάθεσης διδασκαλίας και σε εντεταλμένους με ατομικές συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 6Οι μόνιμοι καθηγητές αξιολογούνται κάθε 5 χρόνια. Επιβρα- §i n Ztis ανατροπές περιλαμβάνονται και σι αλλαγές στον χάρτη Tns ανώτατης εκπαίδευση* (σ.σ. συγχωνεύσεις τμημάτων, καταργήσεις, νέα αντικείμενα κ.λπ.) από επιτροπή εμπειρογνωμόνων, ύστερα από διαβούλευση με τα ιδρύματα βεύσεις στους καθηγητές που διακρίνονται και επιπτώσεις σε εξαιρετικές περιπτώσεις αρνητικής αξιολόγησης. 7Σύνδεση αξιολόγησης με την πορεία των καθηγητών. Συνίσταται νέα κατηγορία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με πλήρη αμοιβή. 8Οι καθηγητές επιλέγονται από επιτροπές που αποτελούνται από 7 μέλη, εκ των οποίων 3 είναι καθηγητές Ιδρύματος της αλλοδαπής 9Τα Ιδρύματα μπορούν να ιδρύουν επώνυμες έδρες από κληροδοτήματα, χορηγίες κ.λπ. Οι πρυτάνει$ συνεδριάζουν αύριο στον Βόλο, ενώ ήδη το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει ανοιχτό τον Ιούλιο και το Μετσόβιο Πολυτεχνείο συγκάλεσε συνεδρίαση Tns συγκλήτου του. 1 Λ Οι σπουδές οργανώνονται IKJ στους τρεις κύκλους του ευρωπαϊκού χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (σ.σ. Μπολόνια). Ο πρώτος κύκλος περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστον σε 180 ακαδημαϊκές μονάδες (σ.σ. τριετή πτυχία). Ο δεύτερος συνίσταται στην παρακολούθηση μεταπτυχιακών σπουδών. Ο τρίτος είναι οι διδακτορικές σπουδές. Νέα προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με Ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και σε ξένη γλώσσα. 2Από συμβουλευτικές που είναι σήμερα, οι διαδικασίες αξιολόγησης μετατρέπονται σε διαδικασίες πιστοποίησης. 3Η δημόσια χρηματοδότηση διακρίνεται σε δύο μέρη. To πρώτο κατανέμεται με βάση τον αριθμό ενεργών φοιτητών και το κόστος σπουδών ανά φοιτητή. To υπόλοιπο σύμφωνα με τον βαθμό επίτευξης των στόχων που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ της Πολιτείας και των Ιδρυμάτων με τους τετραετείς προγραμματισμούς. tA Σε κάθε AE! ιδρύεται ειδικό Tt νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που διαχειρίζεται τους πόρους ερευνητικών και αναπτυξιακών npOr γραμμάτων και της κινητής και ακίνητης περιουσίας. Η φοιτητική ιδιότητα χάνεται σε περίπτωση μη εγγραφής φοιτητή σε δύο συνεχόμενα εξάμηνα. Οι φοιτητές που εργάζονται δύνανται να εγγράφονται με καθεστώς μερικής φοίτησης. Η μέγιστη παράταση των σπουδών για τους φοιτητές πλήρους φοίτησης είναι δύο χρόνια από την κανονική τους διάρκεια (0α ισχύει ο κανόνας του ν+2, όπου v είναι ο κανονικός χρόνος σπουδών). Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης δίνεται n δυνατότητα ολοκλήρωσης των σπουδών στον διπλάσιο χρόνο από τον προβλεπόμενο (2ν). Αυτές θα είναι οι προϋποθέσεις για τη διατήρηση της φοιτητικής ιδιότητας που ορίζονται από τα Ιδρύματα. 1 f* Χορήγηση άτοκων δανείων σε 1Ό φοιτητές με εγγύηση του Δημοσίου και δυνατότητα τμηματικής αποπληρωμής μετά την έναρξη της απασχόλησης τους ή την απόκτηση ατομικού εισοδήματος. 1 ""7 Απομάκρυνση από το μοντέλο I I χωροταξικού ορισμού και επιστροφή στις ρίζες του ασύλου. 10 Ενίσχυση διεθνών προγραμΟ μάτων σπουδών που θα προσελκύουν και ξένους φοιτητές. Ενθάρρυνση για την ίδρυση παραρτημάτων ελληνικών πανεπιστημίων σε άλλες χώρες. 1Q Δυνατότητα ταυτόχρονης U κατοχής θέσης ΔΕΠ σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια (dual appointments). OA Νέος χάρτης της Ανώτατης ΕκiL X) παίδευσης. Επιτροπή εμπειρογνωμόνων θα εισηγηθεί αλλαγές στον χάρτη της Ανώτατης Εκπαίδευσης (σ.σ. συγχωνεύσεις τμημάτων, καταργήσεις, νέα αντικείμένα κλπ.) ύστερα από διαβούλευση με τα Ιδρύματα. Είκοσι ανατροπές στα πανεπιστήμια

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-07-01T07:30:16Z
2011-07-01


ΤΑ ΝΕΑ*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)