Εκκρεμούν τα πτυχία των ξένων πανεπιστημίων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)
Εκκρεμούν τα πτυχία των ξένων πανεπιστημίων

ΘΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ TO ΕΠΤΑΜΕΛΕΣ ΤΟΥ ΣτΕ Εκκρεμούν τα πτυχία των ξένων πανεπιστημίων Στην αυξημένη σύνθεση του Γ' τμήματος του Συμβουλίου Tns Επικρατείας παραπέμπεται το θέμα Tns αναγνώρισης ή μη των πτυχίων ξένων πανεπιστημίων, όταν μέρος των σπουδών έχει πραγματοποιηθεί στη χώρα μας. To ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε γΓ άλλη μια φορά ότι δεν θεωρούνται «εξωτερικά πτυχία», που μπορούν να αναγνωριστούν ως ισότιμα με τα αντίστοιχα των ελληνικών ΑΕΙ, τα πτυχία που χορηγούνται από ξένο πανεπιστήμιο, όταν μέρος των σπουδών πραγματοποιήθηκε με επιτόπια παρακολούθηση του προγράμματος στην Ελλάδα, σε μη ελληνικό ΑΕΙ. Ομως λόγω της σπουδαιότητας του θέματος, οι δικαστές παρέπεμψαν την υπόθεση προς εκδίκαση στην επταμελή σύνθεση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, απόφοιτη γαλλικού πανεπιστημίου ζήτησε, με αίτησή της προς το Διατμηματικό Συμβούλιο Αναγνώρισης Ισοτιμιών Τίτλων Καλών Τεχνών Αλλοδαπής, να της αναγνωριστεί ο τίτλος σπουδών, που πήρε το 2003, ως ισότιμος με το αντίστοιχο πτυχίο των ελληνικών ΑΕΙ. Η διάρκεια φοίτησης της ήταν πενταετής και τα τρία Παρά το άρθρο 19 του Συντάγματος οι δικαστές παρέπεμψαν την εξίσωση των «εξωτερικών πτυχίων» στην αυξημένη σύνθεση του P τμήματος, λόγω Tns σπουδαιότητας του θέματος πρώτα χρόνια παρακολούθησε το πρόγραμμα σπουδών στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης και τα δύο τελευταία στη Γαλλία. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην αίτησή της, το πρόγραμμα σπουδών καταρτίστηκε αποκλειστικά ano το γαλλικό πανεπιστήμιο, το οποίο είχε την ευθύνη εκτέλεσής του, χωρίς συμμετοχή στα ζητήματα αυτά του Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, το οποίο απλώς παραχώρησε τις εγκαταστάσεις του για την πραγματοποίηση των σπουδών στην Ελλάδα. Η αίτησή της απορρίφθηκε το 2005 -και σύμφωνα με το ΣτΕ ορθώς- από το Διατμηματικό Συμβούλιο με το σκεπτικό ότι, σύμφωνα με το άρθρο 16 του Συντάγματος, δεν είναι επιτρεπτή η αναγνώριση της ισοτιμίας του τίτλου σπουδών, αφού αποκτήθηκε έπειτα από παρακολούθηση τριών ετών σπουδών στο Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης. Της δόθηκε, όμως, η δυνατότητα κατάταξης στο τρίτο εξάμηνο σπουδών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Τελικά, οι δικαστές, παρά την πάγια νομολογία του ΣτΕ, αφήνουν ανοιχτό το θέμα για να επανακριθεί. Β.ΦΩΤ. Εκκρεμούν τα πτυχία των ξένων πανεπιστημίων

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-08-13T07:30:14Z
2011-08-13


ΣΑΒΒΑΤΙΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.