Οι περιζήτητες ειδικότητες

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)
Οι περιζήτητες ειδικότητες

α τις ίστοννοΜ ται φέτος στο ενδιαφέρον δεν προέρχεται μόνο απόυποψηφίουςπου υποθέτουν πως δεν έχουν περάσει σε κάποια σχολή, αλλά και από μαθητές με αρκετά καλή βαθμολογία, οι οποίοι προτιμούν να σπουδάσουν σε κάποια σχολή κοντά στον τόπο κατοικίαςτους προκειμένου να γλιτώσουν το αυξημένο οικονομικό κόστος που συνεπάγεται n φοίτηση σε μία σχολή μακριά από τον τόπο καταγωγής τους. ΑΥΞΗΣΗ οπδιοκιηies των κοϋηενίων παρατηρούν αύξηση του ενδιαφέρονηκαπό υποψηφίου σπουδαστή εακ και 20% Διαδικασία αναγνώριση* Μία από ης πιο συχνές ερωτήσεις που δέχονται οι υπεύθυνοι των κολλεγίου έχει να κάνει με τη διαδικασία τηςαναγνώρισπςτων πτυχίων. Οπως επισημαίνουν τα μέλη του Συνδέσμου, ο απόφοιτος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο νέο συμβούλιο (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων), το οποίο θεσπίστηκε για την εφαρμογή της Οδηγίας (36/2005). Μαζί με την αίτησή του θα πρέπει να υποβάλει το πτυχίο (από πανεπιστήμιο χώρας της E.E.) και μία βεβαίωση αρμόδιου φορέα για τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχει στη χώρα του πανεπιστημίου. Αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 50 του πρόσφατου Προεδρικού Διατάγματος (38/2010). Αξίζει να σημειο>θεί πως όσοι απόφοητοι κολλεγίου τύχουν αναγνώρισης μπορούν (με βάση το Π.Δ. 44 του 2005) να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ ως πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ακόμη και αν έχουν σπουδάσει σε ειδικότητες που σχετίζονται με τα Οικονομικά, Λογιστικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και συναφείς τομείς. Οι περιζήτητα ειδικότητα Οικονομία, διοίκηση, πληροφορική και ψυχοίΐογία οι τχ>μείς με το μεγαΑυΌερο ενδιαφέρον ■ΠΛΗΘΟΣεπαγγελματικώνδιεξόδων, μεοχολές που γνωρίζουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας προσφέρουν τα ιδιωτικά κολλέγιο στους άποφοίτουςτους. Οι οδικότητεςγια τιςοποίες καταγράφεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους υποψήφιουςσπουδαστέςείναιαυτέςτηςΟικονομίαςκαιΔιοίκησης(πΐ3η39θηΐθηΙ), της Πληροφορικής κάιτης Ψυχολογίας. Χαρακτηριστικό, μάλιστα, είναι και το γεγονός ότι ένα 24ωρο πριναπό την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγήςοτηντριτοβάθμια εκπαίδευση, οι ιδΓοκτήτεςτων κολλεγίων παρατηρούν αύξηση του ενδιαφέροντοςαπό υποψήφιους σπουδαστές έως και 20%. «Τη χρονιά που διανύουμε συνέβησαν διάφορα γεγονότα, τα οποία ενίσχυσαν την αξιοπιστία και το κύρος των κολλεγίου στα μάτια των υποψήφιων φοιτητών», εξήγησε στη Real news ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίου, Κώστας Καρκανιάς. Πρώτο και κυριότερο, σύμφωνα μετον ίδιο, είναι n ειδική ρύθμιση που περιλήφθηκε στο Μνημόνιο και n οποία υποχρεώνει την Ελλάδα να διευκολύνει τις διαδικασίες αναγνώρισηςτων πτυ¬ χίων μέσω ΔΟΑΤΑΠ, ώστε και οι απόφοιτοι κολλεγίου με ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά πτυχία να έχουν τις ίδιεςδυνατότητες εξέλιξης με τους πτυχιούχουςτων ελληνικών πανεπιστημίων. To δεύτερο γεγονός σχετίζεται με την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας για τις αναβολές των στρατευσίμων, δίνοντας στους φοιτητέςτων κολλεγίου που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τις δυνατότητεςαναβολής στράτευσης με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων. «Αυτέςοι ρυθμίσειςέχουν δείξει στους υποψήφιους και τις οικογένειές τους πως πλέον n φοίτηση στα ιδιωτικά κολλέγιο είναι σε μεγάλο βαθμό ισάξια με τη φοίτηση στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα», συμπλήρωσε ο Κ. Καρκανιάς. Σύμφωνα με τους υπευθύνους των ιδιωτικών κολλεγίωντηςχώρας n αύξηση που καταγράφε¬ Οι περιζήτητα ειδικότητα Οικονομία, διοίκηση, πληροφορική και ψυχοίΐογία οι τχ>μείς με το μεγαΑυΌερο ενδιαφέρον ■ΠΛΗΘΟΣεπαγγελματικώνδιεξόδων, μεοχολές που γνωρίζουν μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας προσφέρουν τα ιδιωτικά κολλέγιο στους άποφοίτουςτους. Οι οδικότητεςγια τιςοποίες καταγράφεται το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους υποψήφιουςσπουδαστέςείναιαυτέςτηςΟικονομίαςκαιΔιοίκησης(πΐ3η39θηΐθηΙ), της Πληροφορικής κάιτης Ψυχολογίας. Χαρακτηριστικό, μάλιστα, είναι και το γεγονός ότι ένα 24ωρο πριναπό την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγήςοτηντριτοβάθμια εκπαίδευση, οι ιδΓοκτήτεςτων κολλεγίων παρατηρούν αύξηση του ενδιαφέροντοςαπό υποψήφιους σπουδαστές έως και 20%. «Τη χρονιά που διανύουμε συνέβησαν διάφορα γεγονότα, τα οποία ενίσχυσαν την αξιοπιστία και το κύρος των κολλεγίου στα μάτια των υποψήφιων φοιτητών», εξήγησε στη Real news ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίου, Κώστας Καρκανιάς. Πρώτο και κυριότερο, σύμφωνα μετον ίδιο, είναι n ειδική ρύθμιση που περιλήφθηκε στο Μνημόνιο και n οποία υποχρεώνει την Ελλάδα να διευκολύνει τις διαδικασίες αναγνώρισηςτων πτυ¬ χίων μέσω ΔΟΑΤΑΠ, ώστε και οι απόφοιτοι κολλεγίου με ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά πτυχία να έχουν τις ίδιεςδυνατότητες εξέλιξης με τους πτυχιούχουςτων ελληνικών πανεπιστημίων. To δεύτερο γεγονός σχετίζεται με την τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας για τις αναβολές των στρατευσίμων, δίνοντας στους φοιτητέςτων κολλεγίου που συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια τις δυνατότητεςαναβολής στράτευσης με τις ίδιες προϋποθέσεις που ισχύουν και για τους φοιτητές των ελληνικών πανεπιστημίων. «Αυτέςοι ρυθμίσειςέχουν δείξει στους υποψήφιους και τις οικογένειές τους πως πλέον n φοίτηση στα ιδιωτικά κολλέγιο είναι σε μεγάλο βαθμό ισάξια με τη φοίτηση στα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα», συμπλήρωσε ο Κ. Καρκανιάς. Σύμφωνα με τους υπευθύνους των ιδιωτικών κολλεγίωντηςχώρας n αύξηση που καταγράφε¬ ται φέτος στο ενδιαφέρον δεν προέρχεται μόνο απόυποψηφίουςπου υποθέτουν πως δεν έχουν περάσει σε κάποια σχολή, αλλά και από μαθητές με αρκετά καλή βαθμολογία, οι οποίοι προτιμούν να σπουδάσουν σε κάποια σχολή κοντά στον τόπο κατοικίαςτους προκειμένου να γλιτώσουν το αυξημένο οικονομικό κόστος που συνεπάγεται n φοίτηση σε μία σχολή μακριά από τον τόπο καταγωγής τους. ΑΥΞΗΣΗ οπδιοκιηies των κοϋηενίων παρατηρούν αύξηση του ενδιαφέρονηκαπό υποψηφίου σπουδαστή εακ και 20% Διαδικασία αναγνώριση* Μία από ης πιο συχνές ερωτήσεις που δέχονται οι υπεύθυνοι των κολλεγίου έχει να κάνει με τη διαδικασία τηςαναγνώρισπςτων πτυχίων. Οπως επισημαίνουν τα μέλη του Συνδέσμου, ο απόφοιτος θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στο νέο συμβούλιο (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων), το οποίο θεσπίστηκε για την εφαρμογή της Οδηγίας (36/2005). Μαζί με την αίτησή του θα πρέπει να υποβάλει το πτυχίο (από πανεπιστήμιο χώρας της E.E.) και μία βεβαίωση αρμόδιου φορέα για τα επαγγελματικά δικαιώματα που έχει στη χώρα του πανεπιστημίου. Αυτά ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 50 του πρόσφατου Προεδρικού Διατάγματος (38/2010). Αξίζει να σημειο>θεί πως όσοι απόφοητοι κολλεγίου τύχουν αναγνώρισης μπορούν (με βάση το Π.Δ. 44 του 2005) να λάβουν μέρος στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ ως πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ακόμη και αν έχουν σπουδάσει σε ειδικότητες που σχετίζονται με τα Οικονομικά, Λογιστικά, τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και συναφείς τομείς. To K0OTOS «ΑΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΕΙ κάποιος το σύνολο των χρημάτων που θα χρειαστεί να ξοδέψει προκειμένου να φοιτήσει σε κάποια σχολή που βρίσκεται μακριά από τον τόπο καταγωγής του (έξοδα διαμονής, σίτισης, κ.ά.), τότε θα διαπιστώσει πως τα ιδιωτικά κολλέγιο συμφέρουν περισσότερο», ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων. To κόστος για τη φοίτηση σε κάποιο κολλέγιο κυμαίνεται από 7.000-8.000 ευρω κατ' έτος για τα προπτυχιακά προγράμματα που διαρκούν 3-4 έτη και από 10.000-12.000 ευρω κατ' έτος για τα μεταπτυχιακά προγράμματα που διαρκούν από 1-2 έτη. Στη χώρα μας λειτουργούν 30 κολλέγιο, τα οποία συνεργάζονται με ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και ο αριθμός των φοιτητών σε αυτά ανέρχεται στους 12.000. «Τα κολλέγιο, ως ιδιωτικοί οργανισμοί, προσφέρουν εξειδίκευση κυρίως σε τομείς που μπορούν να προσφέρουν άμεση επαγγελματική απορρόφηση. Για τον λόγο αυτό, περίπου το 70% των σπουδαστών μας φοπά σης ειδικότητες της Οικονομίας και Διοίκησης (management), της Πληροφορικής και της Ψυχολογίας. Επιπλέον, προσφέρουμε ειδικότητες που σχετίζονται με τα ναυτιλιακά, τη τεχνολογία και τον κλάδο των παραϊατρικών επαγγελμάτων», καταλήγει ο Κ. Καρκανιάς. Οι περιζήτητα ειδικότητα

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-08-30T07:30:24Z
2011-08-28


REAL NEWS - ΣΠΟΥΔΕΣ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.