Καλλιόπη Ροδοπούλου Διευθύνουσα σύμβουλος Ομίλου ΑΚΜΗ Πρώτοε στόχος n επαγγελματική αποκατάσταση

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)
Καλλιόπη Ροδοπούλου Διευθύνουσα σύμβουλος Ομίλου ΑΚΜΗ Πρώτοε στόχος n επαγγελματική αποκατάσταση

BO ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΚΜΗ, εδώ και 40 Καλλιόπη Ροδοπούλου, διευθύνουσα σύμβουλο*, n χρόνια, διαμορφώνει us εξελίξεις στην εκπαίδευση, οποία ιονίζει ότι «στην περίοδο tns Kpians, n σωστή Για τη φιλοσοφία και raus oroxous του οργανισμού επιλογή σπουδών είναι n λύση που θα οδηγήσει με Του Χαράλαμπου μπελια σε αυτή ΐην απαιτητική συγκυρία μάΞ μίλησε n κυρία ασφάλεια στην αγορά εργασία$». h.bellas@rBalrrewsflr i r -r, Καλλιόπη Ροδοπούίϊου Διευθύυουσα σύμβουλος Ομίλου ΑΚΜΗ Πρώτοε στόχοβ n επαγγελματική αποκατάσταση Ο Ομώος AKLVIH δίνει οχους σπουδαστές του τ;η δυναΐΌΌητχι να εκπαιδευτούν σε πραγμαηκές συνθήκες εργασίας από ποίϊύ νωρίς • Κυρία ΡοδοηούΑου, πώς βλέπετε να διαμορφώνεται το τοπίο στην εκπαίδευση και ποιοι πιστεύετε ότι είναι οι επαγγελματικοί τομείς που προσφέρουν μεγαλύτερες ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης στην περίοδο της κρίσης; Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, οι απαιτήσεις στον επαγγελματικό στίβο είναι ιδιαίτερα υψηλές. To σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον απαιτεί καταρτισμένους επαγγελματίες με εξειδικευμένες γνώσεις υψηλού επιπέδου στο αντικείμενο τους. Και αυτό ακριβώς εξασφαλίζει το IEK ΑΚΜΗ στους σπουδαστές του: Προγράμματα σπουδών και έμπειροεκπαιδευτικόπροσωπικό, το οποίο εφοδιάζει με την πιο σύγχρονη γνώση στα mo περιζήτητα επαγγέλματα της αγοράς. Σηςσημερινές συνθήκες τα τεχνικά επαγγέλματα επανέρχονται στο προσκήνιο και αποκτούν προστιθέμενη αξία. Ωστόσο, και ο χώρος των Νέων Τεχνολογιών, των Τουριστικών και εν γένει των υπηρεσιών προσφέρουν ευκαιρίες σε αυτούς που μπορούν να αποδείξουν τα προσόντα και την υπεροχή τους σε γνώσεις και εκπαίδευση. To IEK ΑΚΜΗ, χάρη στο ευρύ δίκτυο συνεργασιών του με τις μεγαλύτερες εταιρείες και οργανισμούς δίνει στουςσπουδαοτέςτου τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε πραγματικές συνθήκες εργασίας από πολύ νωρίς και στους με¬ τέπειτα αποφοίτουςτου την ευκαιρία να εργαστούν αμέσως με την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Στη σημερινή συγκυρία, αυτή πρέπει να είναι n στόχευση του εκπαιδευτικού έργου: να λειτουργείωςμία σύγχρονη προπαρασκευαστική λεωφόρος που οδηγεί με ασφάλεια στην αγορά εργασίας ■ Ο Ομιλος ΑΚΜΗ, 40 χρόνια τώρα, χαράζει την πορεία της εκπαίδευσης. Εχετε πολλές πρωτιές και αναγνωριστήκατε ως ένα από τα 7 καλύτερα εκπαιδευτήρια στην Ευρώπη. Πού βασίζεται n φιλοσοφία του, που ιον κατατάσσει στην κορυφή σε αυτή τη δύσκολη εποχή; To IEK ΑΚΜΗ αφουγκράζεται τον παλμό της εποχής και διαμορφώνει τις εξελίξεις στην εκπαίδευση. Είναι ένας ευέλικτος εκπαιδευτικός όμιλος που απαντά στις προκλήσεις και τιςανάγκεςτων καιρών και όχι ένας δυσκίνητος οργανισμός που εγκλωβίζετα i στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Εισάγει νέες περιζήτητες ειδικότητες ανανεώνει και εξοπλίζει συνεχώς τα εργαστήριά του, φέρνει νέα δεδομένα στην ανώτερη εκπαίδευση και κατάρτιση, υπογράφει καινούργιες συνεργασίες που ανατρέπουν τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα. Με αυτό το πρωτοπόρο πνεύμα και τη φιλοσοφία της καινοτομίας ο Ηγέτης στην Εκπαίδευση ανοίγει νέους δρόμους και βραβεύεται για το ανώτερο επίπεδο H ΤΙ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ S3 Κωδικοποιημένα, γιατί ένας νέος να επιλέξει το IEK ΑΚΜΗ για τις σπουδές του; Γιατί το IEK ΑΚΜΗ εξασφαλίζει σε κάθε σπουδαστή του: v Δίπλωμα αναγνωρισμένο από το κράτος στα πι© περιζήτητα επαγγέλματα. •Τη δυνατότητα να σπουδάσει αυτό ακριβώς που επιθυμεί. S Πρόσβαση στις σπουδές για bachelor και δυνατότητα για τη συνέχιση ακόμα για master. • Υψηλό επίπεδο σπουδών από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, με τους περισσότερους καθηγητές να είναι αναγνωρισμένοι επαγγελματίες στον τομέα τους. • Σπουδές μέσω πραγματικής επαγγελματικής πρακτικής, σε συνδυασμό με τη θεωρία. £ Συνεργασίες με τις μεγαλύτερες εταιρείες και οργανισμούς στην αγορά εργασίας. . · Προοπτικές για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση. m x P' σπουδών σε διεθνές επίπεδο. Με συνέπεια, ήθος όραμα και μεγάλες επενδύσεις κερδίσαμε την εμπιστοσύνη γονέων και σπουδαστών και είμαστε σταθερά n πρώτη επιλογή σπουδών στους αποφοίτους λυκείου, τώρα που οι απαιτήσεις αυξάνονται. ■ Ποιες είναι οι ανάγκες, οι αγωνίες και οι απαιτήσεις των νέων στην εκπαίδευση και την επαγγελματική αποκατάσταση; Σε έναν κόσμο που οι ισορροπίες ανατρέπονται και οι καθιερωμένες αξίες υποβαθμίζονται, οι νέοι σήμερα διακατέχονται από μία βασική αγωνία, εκφράζουν μία βασική ανάγκη: να νιώσουν ασφάλεια για το μέλλον, να πιστέψουν ότι έχουν τα απαραίτητα εφόδια για να εργαστούν, όταν τελειώσουν. Και το IEK ΑΚΜΗ απαντάει ακριβώς στις ανάγκες τους γιατί προσφέρει «Δίπλωμα Δουλειάς» και όχι μόνο ένα θεωρητικό «Δίπλωμα Γνώσης». Στην κρίση n επιλογή σπουδών με αντίκρισμα είναι n λύση και n διέξοδος στο μέλλον. Και επειδή το δικαίωμα στην εκπαίδευση ανωτέρου επιπέδου είναι αναφαίρετο για όλουςτους νέους της Ελλάδας ανεξαρτήτως κρίσεων και διακρίσεων, ο Ομιλος ΑΚΜΗ διατηρεί σταθερά τα δίδακτρά του επί σειρά ετών και, επιπλέον, φέτος προσφέρει 20% μείωση ετησίων διδάκτρων σε όλεςτις ειδικότητες σπουδών για κατόχους καρτών ανεργίαςτου ΟΑΕΔ και συγγενείς τους α' και β' βαθμού. ■ Πόσο συνέβαλε n οργάνωση του Γραφείου Επαγγελματικής Σταδιοδρομ ίας στην επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων σας; To Γραφείο ΕπαγγελματικήςΣταδιοδρομίαςείναι δίπλα στους σπουδαστές και αποφοίτους μας σε κάθε βήμα, ανοίγονταςτουςορίζοντες για την επαγγελματική τους αποκατάσταση. Η βασικότερη καινοτομία του είναι ο θεσμός των Career Days, πρότυπο για τα ελληνικά δεδομένα, καθώςλειτουργεί με την τεχνογνωσία των μεγαλύτερων ξένων Πανεπ ιστη μ ίων. Κάθε χρόνο, οι τελειόφοιτοι κάθε ειδικότητας έχουν την ευκαιρία να κάνουν την πρώτη τους επαγγελματική συνέντευξη, παρουσία των υπευθύνων προσωπικού μεγάλων εταιρειών. Ετσι, εξασφαλίζουν το πρώτο βήμα για την είσοδό τουςστην αγορά εργασίας Στις Ημέρες Σταδιοδρομίας έχουν δώσει το «παρών» μεγάλα ονόματα τπςελληνικήςεπιχειρηματικήςσκηνής ο Βαγγέλης Μυτιληναίος - Πρόεδροςτου Ομίλου Επιχειρήσεων ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E., ο Βασίλης Αποοτολόπουλος-Δ/νωνΣύμβουλοςτου ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ο Χρήστος Κοπελούζος -nxCOPELOUZOS GROUP, ο Νίκος Κουτσιανάςτης APIVITA, καθώς και διευθυντικά στελέχη τηςΟΧΑΟΟΙ-Α-Τρία Εψιλον και πολλοίάλλοι επιχειρηματίεςκαι υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων εταιρειών ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του I ΕΚ ΑΚΜ Η για να να εστιάσουν στους κλάδους σπουδών που θα κερδίσουν έδαφος στα προσεχή χρόνια, να περιγράψουν το προφίλ του επαγγελματία τηςεπόμενηςγενιάς να αξιολογήσο υ v εξα i ρετι κές δ i πλω μσπ κές έργα σίες τελειοφοίτων σπουδαστών και να τους προτείνουν επαγγελματικές συνεργασίες. To IEK ΑΚΜΗ αποτελεί την πρώτη επιλογή σπουδών των νέων στην Ελλάδα και τα τελευταία χρόνια με τον θεσμό των Career Days έχουν βρει εργασία 3 στους4 αποφοίτουςτου, καθώς μεγάλες εταιρείες όλων των κλάδων απευθύνονται πρώτα στο Γραφείο Σταδιοδρομίας του IEK ΑΚΜΗ για τη στελέχωση τους. Καλλιόπη Ροδοπούίϊου Διευθύυουσα σύμβουλος Ομίλου ΑΚΜΗ Πρώτοε στόχοβ n επαγγελματική αποκατάσταση

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-08-30T07:30:25Z
2011-08-28


REAL NEWS - ΣΠΟΥΔΕΣ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.