60.000 Ελληνόπουλα έφυγαν στην Ευρώπη

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)
60.000 Ελληνόπουλα έφυγαν στην Ευρώπη

S TO ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ποσοστό αποφοίτησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση έχουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε n Διεθνής Συμβουλευτική Επιτροπή για τηντριτοβάθμια εκπαίδευση. Επιπροσθέτως, ανάμεσα σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ενωσης n χώρα μας παρουσιάζει τιςυψηλότερεςδαπάνεςανά φοιτητή, αν και τα ελληνικά πανεπιστήμια και το διδακτικό προσωπικό τους αισθάνονται οικονομική στενότητα! Την ίδια στιγμή, τα ποσοστά ανεργίας των πτυχιούχων, καθώς και οι περίοδοι ανεργίας μετά την αποφοίτηση χαρακτηρίζονται απαράδεκτα υψηλά, ενώ n Ελλάδα έχει και τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και άλλων χωρών. Μάλιστα, n διεθνής επιτροπή προτείνει, μεταξύ άλλων, στην έκθεσή τηςτη δημιουργία διετών δημόσιων κολλεγίου μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κάθε περιφέρεια, μέσω των οποίων οι σπουδαστέςθα μπορούν να εισάγονται στα ΑΕΙ - ΤΕΙ. Η επιτροπή υπογραμμίζει, επίσης την ανάγκη ριζικών αλλαγών, τονίζοντας ότι n τριτοβάθμια εκπαίδευση υποφέρει από κρίση αξιών, παρωχημένες πολιτικές και οργανωτικές δομές. Yiannis δαπάνες Στα ευρήματα που συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αναφέρεται ότι ανάμεσα σε όλα τα κράτη-μέλη της E.E. και σε άλλες χώρες (Αυστραλία, Ισραήλ Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό) n Ελλάδα παρουσιάζει τις υψηλότερες δαπάνες ανά φοιτητή και τη μεγαλύτερη αύξηση στιςδαπάνεςαυτέςμεταξύ 1995 και 2005. Ωστόσο, τα ελληνικά πανεπιστήμια δεν έχουν οικονομική αυτονομία ή λογοδοσία και βρίσκονται στο έλεος μιας γραφειοκρατίας που παρεμποδίζει κάθε προσπάθεια για την παροχή αποτελεσματικότητας και διαφάνειας. Επίσης τα ελληνικά πανεπιστήμια στερούνται θεμελιωδών τεχνολογιών πληροφορίας και άλλων εργαλείων αξιολόγησης για τη μέτρηση παραμέτρων εισροών - εκροών και την αντικειμενική αξιολόγηση επιδόσεων (ποσο στά ολοκλήρωσης σπουδών, n ροσφορές θέσεων/α ποδοχές δημοσιευμένο έργο και διδακτική αποτελεσματικότητα των καθηγητών). Ετσι, χρησιμοποιώνταςανεπαρκείς μεθόδους, τα ελληνικά 60.000 Ελληνόπουλα έφυγαν στην Ευρώπη Ερευνα της Διεθνούς ΣυμβουΗευακής Επιτροπής εμφανίφι ra εΜηνικά πανεπιστήμια να έχουν lo χαμηϋόιερο ποσοστό αποφοίτησης στην E.E. ναι εγγεγραμμένοι στα Ελληνικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπάιδευσης μόνο περίπου 180.000 έχουν εγγραφεί για να παραλάβουν τα δωρεάν εγχειρίδια που παρέχονται από το κράτος. Ακόμη, ανάμεσα σε όλες τις χώρες-μέλη της E.E., n Ελλάδα έχει τον μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών που αφήνουν τη χώρα τους για να εγγραφούν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και άλλων χωρών. Κάθε χρόνο, 60.000 Ελληνες φοιτητές φοιτούν σε ευρωπαϊV ανεργία Τα ποσοστά ανεργίας των πτυχιούχων καθώς και οι πείδ ί ικανότητα τους να ανταγωνιστούν πτυχιούχους άλλων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Οι πανεπιστημιακοί χώροι δεν είναι ασφαλείς. Ενώ το Σύνταγμα επιτρέπει στην πανεπιστημιακή ηγεσία να προστατεύει τους πανεπιστημιακούς χώρους από στοιχεία που επιδιώκουν την πολιτική αστάθεια, οι πρυτάνειςέχουν δείξει απροθυμία να ασκήσουν τα δικαιώματα, να εκπληρώσουν τις ευθύνες τους και να πάρουν τις αποφάσεις που χρειάζονται προκειμένου να εξασφαλισθεί n ασφάλεια του διδακτικού και ευρύτερου προσωπικού και των σπουδαστών. ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ιΐροτείνει δημιουργία διεπί»¥ δημοσιων κοππενίωνμεταδευιεροράθμιικ εκπαίδευσα διδακτική αποτελεσματικότητα των καθηγητών). Ετσι, χρησιμοποιώνταςανεπαρκείς μεθόδους, τα ελληνικά πανεπιστήμια δηλώνουν το χαμη λότερο ποσοστό αποφοίτησης στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Μόνο το ένα τρίτο των εγγεγραμμένων φοιτητών αποφοιτά εντός του απαιτούμενου χρόνου. Για παράδειγμα, από τους 600.000 φοιτητές που πιστεύεται ότι εί- φούν σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και άλλων χωρών. Κάθε χρόνο, 60.000 Ελληνες φοιτητές φοιτούν σε ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Τα ποσοστά ανεργίας των πτυχιούχων, καθώς και οι περίοδοι ανεργίας μετά την αποφοίτηση είναι απαράδεκτα υψηλά. Οι προοητικέςτουςγια εύρεση φγασίαςυποσκάπτονται απότηνοικονομική κατάσταση καιτη μειωμένη ργΤα ποσοστά ανεργίας των πτυχιούχων καθώς και οι περίοδοι ανεργίας μετά την αποφοίτηση είναι απαράδεκτα υψηλά 60.000 Ελληνόπουλα έφυγαν στην Ευρώπη

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-08-30T07:30:27Z
2011-08-28


REAL NEWS - ΣΠΟΥΔΕΣ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.