Διπλό «μαχαίρι» στο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)
Διπλό «μαχαίρι» στο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων

ΓΚΑΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 50% ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ Διπλό «μαχαίρι» στο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων Σοκ σε εκατοντάδες χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους προκαλούν σι συνεχείς μειώσεις στις απολαβές τους. Μόλις λίγα εικοσιτετράωρα μετά το «πάγωμα» των μισθολογικών ωριμάνσεων και προαγωγών μέχρι και τη θέσπιση του νέου μισθολογίου και τις ραγδαίες περικοπές σε υπερωρίες και χρονοεπιδόματα, οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο αντιλαμβάνονται ότι το «τσεκούρεμα» στις αποδοχές τους δεν έχει τέλος. Η νέα «φουρνιά» των κυβερνητικών μέτρων αφορά, αυτή τη φορά, το... ψαλίδι 50% στο κίνητρο απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων που βάζει το υπουργείο Οικονομικών από την 1 n Ιουλίου, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού, Φίλιππου Σαχινίδη. Παράλληλα, αναδρομικά από την 1 n Ιανουαρίου του 2011 " 0α κληθούν να καταβάλουν οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο την ειδική εισφορά 2% υπέρ των ανέργων. Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική, n ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται επί του συνόλου των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλου του μισθοδοτούμενου προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα/συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζών. Εξαιρείται δε ano την έκτακτη εισφορά το προσωπικό που καταβάλλει την εισφορά υπέρ κλάδου ανεργίας. Η ειδική εισφορά, που αναλογεί από 1 /I μέχρι 31 Π, θα συνεισπραχθεί με τις εισφορές των επόμενων μηνών. Οι περικοπές Σύμφωνο με την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, από την 1 n Ιουλίου τα επιδόματα μειώνονται ως εξής: • Κατά ποσοστό 50% το κίνητρο απόδοσης, το οποίο διαμορφώνεται για υπαλλήλους που υπηρετούν στο Δημόσιο, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και σε ΟΤΑ, κατά κατηγορία: Υποχρεωτικής εκπαίδευσης: 28,50 ευρώ μηνιαίως. Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: 32 ευρώ μηνιαίως. Τεχνολογικής εκπαίδευσης ή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς πτυχίο: 40 ευρώ μηνιαίως. Τεχνολογικής εκπαίδευσης, με πτυχίο ΤΕΙ ή ισότιμο: 45 ευρω μηνιαίως. Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, με πτυχίο πανεπιστη- -50% κίνητρο απόδοσης. 0a περιοριστεί σε 28,50 έως 50 το μήνα. ειδικό ερευνητικό επίδομα των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων των ερευνητικών κέντρων και ανεξάρτητων ερευνητικών ινστιτούτων. 0a διαμορφωθεί σε 105 έως 291 -30% κίνητρο απόδοσης των διπλωματικών υπαλλήλων, θα περιοριστεί οε 145,60 ευρώ το μήνα. επίδομα ειδικής απασχόλησης των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας. Oa περιοριστεί σε 161.10 έως 417.60 ευρώ το pnvu. σάκων λειτουρί του κύριου προσωπικού του Νομικού ιου του Κράτους, καθώς και n πάγια αποζημίωση των Ιατροδικαστών. Oa φτάσει τα 425 ευρώ το μήνα. -20% ερευνητικό επίδομα των μελών του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού των ΑΕΙ. Oa περιοριστεί σε 252,80 έως 340.80 ευρω το μήνα. -Ερευνητικό επίδομα εκπαιδευτικού προιικού των ΤΕΙ. Oa περιοριστεί σε 108,8© έως 308 ευρω το μήνα. • Επίδομα νοοοκομειααπασχόλησης των ατρών του ΕΣΥ. 0a περιοριστεί σε 284 έως 360 ευρω το μήνα. -Επίδομα του αποκλειστικού ειδικού λειτουργήματος των αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος. 0a περιοριστεί σε 219.20 ευρώ το μήνα. [ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΤΣΙΟςΊ dgatsios@e-typos.com I μίου ή ισότιμο: 50 ευρώ μηνιαίως. • Κατά ποσοστό 30% το κίνητρο απόδοσης των διπλωματικών υπαλλήλων και των εξομοιούμενων μισθολογικά με αυτούς. • Κατά ποσοστό 25% το ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας, καθώς και ταχύτερης και αποτελεσματικότερης προώθησης των ερευνητικών προγραμμάτων των ερευνητών και των ειδικών λειτουργικών επιστημόνων. Παράλληλα, όπως προκύπτει από την εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, «τσεκούρεμα» κατά 20% μπαίνει: • Στο ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων των μελών ΔΕΠ πανεπιστημίων. • Στο ερευνητικό επίδομα τεχνολογικής έρευνας των μελών E Π των ΤΕΙ. • Στο επίδομα για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων του επιστημονικού και ερευ¬ νητικού προσωπικού του ΚΕΠΕ. • Στο ειδικό ερευνητικό επίδομα των τακτικών καθηγητών και του λοιπού διδακτικού προσωπικού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας. • Στο ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων του επιστημονικού προσωπικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και των μελών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. • Στο επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης, απόδοσης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου των ιατρών του ΕΣΥ και των εξομοιούμενων μισθολογικά με αυτούς. • Στο ειδικό επίδομα ναυτικής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακής έρευνας των μελών Εκπαιδευτικού Προσωπικού των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. • Στο .ειδικό ερευνητικό επίδομα, για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας και την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ερευνητικών προγραμμάτων των μελών ΔΕΠ και των μελών ΕΕΔΙΠ των ανωτάτων στρατιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. • Στο ερευνητικό επίδομα του Η ειδική εισφορά 2% υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών και θα παρακρατηθεί αναδρομικά από In i Ιανουαρίου 2011 —^ τακτικού διδακτικού προσωπικού των ανωτάτων εκκλησιαστικών ακαδημιών. • Στο ειδικό ερευνητικό επίδομα για την εκτέλεση μεταδιδακτορικής έρευνας των μελών ΕΕΔΙΠ των πανεπιστημίων. Επίσης, «ψαλίδι» 15% μπαίνει: • Στο επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποθέσεων, καθώς και αντιστάθμισης των δαπανών, στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση του λειτουργήματος τους οι δικαστικοί λειτουργοί. • Στο επίδομα ταχύτερης και αποτελεσματικότερης διεκπεραίωσης των υποστηριζόμενων ενώπιον των δικαστηρίων υποθέσεων του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και αντι¬ στάθμισης των δαπανών στις οποίες υποβάλλονται κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα μέλη του κύριου προσωπικού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. • Στην πάγια κατά μήνα αποζημίωση των ιατροδικαστών του υπουργείου Δικαιοσύνης. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, Φίλιππου Σαχινίδη, μειώνονται κατά 10% n ειδική πρόσθετη αμοιβή του ειδικού επιστημονικού προσωπικού των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών και το επίδομα αποτελεσματικότητας και παραγωγικότητας του ειδικού επιστημονικού προσωπικού της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Ταυτόχρονα, κατά 10% μειώνεται το επίδομα ειδικής απασχόλησης για τις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας, ενώ κατά 30% κόβονται τα ποσά που προβλέπονται ως κίνητρο ή πριμ παραγωγικότητας από συλλογικές συμβάσεις εργασίας ή διαιτητικές αποφάσεις ή Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις. Μάλιστα, εάν τα συγκεκριμένα ποσά υπερβαίνουν τα 200 ευρώ ανά μήνα, τότε n μείωση καθορίζεται στο 15%. ■ Διπλό «μαχαίρι» στο εισόδημα των δημοσίων υπαλλήλων [ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΑΤΣΙΟςΊ I

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-08-30
2011-08-30T07:30:37Z


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.