Ο δρόμος για την ανάπτυξη

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareArticle (EN)

2011 (EN)
Ο δρόμος για την ανάπτυξη

ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΕΡΕΥΝΑ ΣΕΒ-MCKINSEY: ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΦΕΣΗ Ο δρόμοβ για την ανάπτυξη Με ένα μικρότερο και πιο αποτελεσματικό Δημόσιο, υποδοχή επενδύσεων με διαδικασίες fast track, γρήγορη απονομή δικαιοσύνης, νέο περιβαλλοντικό και χωροταξικό πλαίσιο αλλά και πάταξη της φοροδιαφυγής, n χώρα μπορεί να κερδίσει το στοίχημα της ανάπτυξης. To δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει n Ελλάδα, για να πετύχει την πολυπόθητη ανάπτυξη της οικονομίας, περιγράψει μελέτη την οποία εκπόνησε γραφείο εξειδικευμένων συμβούλων για λογαριασμό του ΣΕΒ και της Ενωσης Ελληνικών Τραπεζών. Τη μελέτη έχουν ήδη παρουσιάσει Οι μεταρρυθμίσεις μπορούν να φέρουν 50 δια € στο ΑΕΠ και 500.000 νέες θέσεις εργασίας Εμπόδια στην παραγωγικότητα και την φ Κατακερματισμός και μικρό μέγεθος επιχειρήσεων στους περισσότερους κλάδους f φ Υπερβολική ρύθμιση αγορών και επαγγελμάτων φ Περίπλοκες και περιοριστικές διαδικασίες αδειοδότησπς και λειτουργίας φ Απουσία ολοκληρωμένου και συστηματικού χωροταξικού σχεδιασμού και χρήσεων γης Φ Περίπλοκο και ασταθές φορολογικό πλαίσιο με απουσία κινήτρων για τη δημιουργία κλίμακας B φ Μεγάλος και δαπανηρός δημόσιος τομέας με υπηρεσίες χαμηλής ποιότητας Q Χαμηλή αποδοτικότητα λόγω κατακερματισμού και αλληλοεπικάλυψης ευθυνών φ Απουσία μηχανισμού για προσέλκυση ικανών στελεχών από την αγορά βλλειψη μηχανισμού διαχείρισης και ελέγχου απόδοσης και μειωμένη χρήση διπλογραφικού συστήματος ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας MM r Χαμηλό επίπεδο συμμετοχής νέων και γυναικών στην αγορά εργασίας I φ Μειωμένη ευελιξία (π.χ. μερική απασχόληση) και κινητικότητα εργατικού δυναμικού φ Δεσμευτικό και μη ευέλικτο πλαίσιο συλλογικών συμβάσεων ■φ Απουσία συνεργασίας αγοράς Και εκπαίδευσης ελλιπής στήριξη της καινοτομίας 1 ^} Υπερπληθώρα νόμων (ενίοτε με αντιθέσεις) και ασαφής εφαρμογή τους φ Αυξημένος όγκος δικαστικών υποθέσεων που οδηγεί σε μεγάλες καθυστερήσεις Αυξημένη φοροδιαφυγή, συνεχείς μεταρρυθμίσεις στον τομέα ανίχνευσης ιηςφοροδιαφυγής και στο σύστημα είσπραξης φόρων Πολλές συναλλαγές και δημιουργία πλούτου εκτός επίσημης οικονομίας οι σύμβουλοι στα γραφεία ιου πρωθυπουργού και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ χθες δημοσιοποιήθηκε στον Τύπο. Πλάνο δράσης Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, Δημήτρης Δασκαλόπουλος, σε ομιλία του κατά την απογευματινή εκδήλωση παρουσίασης της μελέτης της McKinsey, αναφέρει ότι πρόκειται για ένα «ολοκληρωμένο πλάνο δράσης, που λέει τι πρέπει να γίνει και τι αποτελέσματα θα έχει» ή αλλιώς I ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ I ί| mvoutsadakisd>e-typos.com I για έναν «ολοκληρωμένο χάρτη της νέας εθνικής ανάπτυξης». Στη μελέτη που ξεκίνησε τον Δεκέμβριο και ολοκληρώθηκε τώρα και n οποία τιτλοφορείται «n Ελλάδα 10 χρόνια μπροστά», αναλύεται ποιες μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν, ποια πολιτική πρέπει να ακολουθήσει n κυβέρνηση ώστε να δοθεί αναπτυξιακή ώθηση στην οικονομία και να προστεθούν -όπως εκτιμήθηκε- 50 δισ. ευρώ στην ετήσια παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών και να δημιουργηθούν πάνω από 500.000 νέες θέσεις εργασίας. Οι διαπιστώσεις που περιλαμβάνει n έρευνα είναι λίγο-πολύ αυτές που πολλές φορές έχουν επισημανθεί από πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματικές οργανώσεις. Λύσεις Η μελέτη προτείνει απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης επενδύσεων με το πρότυπο fast track των έργων υποδομής των Ολυμπιακών Αγώνων, επαναπροσδιορισμό του περιβαλλοντικού και χωροταξικού πλαισίου, βελτιστοποίηση των μέτρων πάταξης τπς φοροδιαφυγής, αύξηση της ταχύτητας του δικαστικού συστήματος, ενίσχυση της σύνδεσης πανεπιστημίων και επιχειρήσεων κ.ά. Κινητήριες δυνάμεις Οι κύριοι κλάδοι της οικονομίας, που θα δώσουν αναπτυξιακή ώθηση, είναι ο τουρισμός, n ενέργεια, n βιομηχανία και ειδικότερα n μεταποίηση τροφίμων, n αγροτική παραγωγή και WtrH-l*-Kinsey&& οι γεωργικές καλλιέργειες, το λιανικό και το χονδρικό εμπόριο. Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει ότι στη μελέτη εντοπίζονται συγκεκριμένοι υποκλάδοι της οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους n Ελλάδα έχει συγκριτικό πλεονέκτημα. Πρόκειται για την παραγωγή γενοσήμων (αντιγράφων) φαρμάκων, τις ιχθυοκαλλιέργειες, τον ιατρικό τουρισμό, τη φροντίδα για την τρίτη ηλικία και τους χρόνια ασθενείς, τη δημιουργία περιφερειακών διαμετακομιστικών κόμβων και τη διαχείριση αποβλήτων. ■ Ο δρόμοβ για την ανάπτυξη ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΟΥΤΣΑΔΑΚΗΣ

ΑΡΘΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-09-06
2011-09-06T07:30:14Z


ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)