Απειλές υπουργού, οργή πρυτάνεων

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2011 (EL)
Απειλές υπουργού, οργή πρυτάνεων

Απειλές υπουργού, οργή πρυτάνεων Tns ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΙΤΣΑΚΗ Νέο* κύκλος αντιπαράθεσης μεταξύ Πανεπιστημίων και υπουργείου Παιδείας. To κλίμα πυροδοτήθηκεχθες, στην έκτακτη Σύνοδο των πρυτάνεων, στο Λαύριο, όπου n κήρυξη σε persona non grata του ειδικού γραμματέα του υπουργείρυ,σρμόδιου για τα ΑΕΙ, Β. Παπάζογλου οδήγησε σε επεισοδιακή άρον ά^ ρον αποχώρηση και σε :;πάρ' ολίγον παραίτησή του. •. Οι ηρυτάνεΐ5 είχανδιαμηνυσει ncos είναι ανεπιθυμη! τος, ειδικά μετά την «απαράδεκτη, αυθαίρετη, παράνομη» εγκύκλιο που έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με tis εκλογέ5 και tis εξελίξει μελών ΔΕΠ αλλά και εξαιτίας Tns ξαφνικής απόφασής του να εμφανιστεί, ύστερα από μακρά απουσία, προκειμένου νασυνοδεύσει To νέο αναπληρωτή υπουργό. Ο προεδρεύων Tns Συνόδου και πρύτανη5 του Δημοκρίτειου, Κ. Ρεμέλης, ιον προειδοποίησε πως θα υπάρξουν αντιδράσει α v παραστεί, και εκείνος αποχώρησε διαμαρτυρόμένο5 και απειλώντας ncos θα παραιτηθεί. Δεν παραιτήθηκε. Οι πρυτάνει*, εξοργισμένοι πλέον με tis απέιλέ5 Tns υπουργού περί διακοπής Tns χρηματοδότησης αν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου δεν έχουν εκλεγεί τα Συμβούλια, σλλά και με την εμμονή Tns «στη δημιουργία τετελεσμένων καταστάσεων που δεν συμβάλλουν στην ομαλή "λειτουργία των Ιδρυμάτων», αποφάσισαν μεταξύ άλλων: j -Προσφυγέ5 στο ΣτΕ κατά των αποφάσεων για την εκλογή των Συμβουλίων και για το σύστημα εκλογή5 αυτών (ταξινομική ψήφος) πέραν των ήδη κατατεθειμένων για τις διαπιστωτικές πράξεις διορισμού των οργανωτικών Επιτροπών. -Διεκδίκηση άμεσης διασφάλισης Tns εκλογή$ λεκτόρων otis θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και την άμεση πρόσληψη των ήδη εκλεγμένων. Η εγκύκλιος Παπάζογλου ζητούσεαναστολή όλων των μέχρι τώρα προκηρύξεων. -Διεκδίκηση πλήρους εξαίρεση της Παιδεία5 από την εφεδρεία. Απειλές υπουργού, οργή πρυτάνεων Tns ΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡΙΤΣΑΚΗ Νέο* κύκλος αντιπαράθεσης μεταξύ Πανεπιστημίων και υπουργείου Παιδείας. To κλίμα πυροδοτήθηκεχθες, στην έκτακτη Σύνοδο των πρυτάνεων, στο Λαύριο, όπου n κήρυξη σε persona non grata του ειδικού γραμματέα του υπουργείρυ,σρμόδιου για τα ΑΕΙ, Β. Παπάζογλου οδήγησε σε επεισοδιακή άρον ά^ ρον αποχώρηση και σε :;πάρ' ολίγον παραίτησή του. •. Οι ηρυτάνεΐ5 είχανδιαμηνυσει ncos είναι ανεπιθυμη! τος, ειδικά μετά την «απαράδεκτη, αυθαίρετη, παράνομη» εγκύκλιο που έστειλε την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με tis εκλογέ5 και tis εξελίξει μελών ΔΕΠ αλλά και εξαιτίας Tns ξαφνικής απόφασής του να εμφανιστεί, ύστερα από μακρά απουσία, προκειμένου νασυνοδεύσει To νέο αναπληρωτή υπουργό. Ο προεδρεύων Tns Συνόδου και πρύτανη5 του Δημοκρίτειου, Κ. Ρεμέλης, ιον προειδοποίησε πως θα υπάρξουν αντιδράσει α v παραστεί, και εκείνος αποχώρησε διαμαρτυρόμένο5 και απειλώντας ncos θα παραιτηθεί. Δεν παραιτήθηκε. Οι πρυτάνει*, εξοργισμένοι πλέον με tis απέιλέ5 Tns υπουργού περί διακοπής Tns χρηματοδότησης αν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου δεν έχουν εκλεγεί τα Συμβούλια, σλλά και με την εμμονή Tns «στη δημιουργία τετελεσμένων καταστάσεων που δεν συμβάλλουν στην ομαλή "λειτουργία των Ιδρυμάτων», αποφάσισαν μεταξύ άλλων: j -Προσφυγέ5 στο ΣτΕ κατά των αποφάσεων για την εκλογή των Συμβουλίων και για το σύστημα εκλογή5 αυτών (ταξινομική ψήφος) πέραν των ήδη κατατεθειμένων για τις διαπιστωτικές πράξεις διορισμού των οργανωτικών Επιτροπών. -Διεκδίκηση άμεσης διασφάλισης Tns εκλογή$ λεκτόρων otis θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και την άμεση πρόσληψη των ήδη εκλεγμένων. Η εγκύκλιος Παπάζογλου ζητούσεαναστολή όλων των μέχρι τώρα προκηρύξεων. -Διεκδίκηση πλήρους εξαίρεση της Παιδεία5 από την εφεδρεία.

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2011-12-13
2011-12-13T08:30:07Z


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.