Κωλυσιεργία για τα «αγροτικά» κονδύλια

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2012 (EL)
Κωλυσιεργία για τα «αγροτικά» κονδύλια

ΔΗΚΤΗΣ Κωλυσιεργία για τα «αγροτικά» κονδύλια Οα πρέπει να υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος για να παραμένει «κλειδωμένο» ένα δισ. ευρώ στην παρούσα οικονομική κατάσταση... Ο λόγος για τα κονδύλια του ΕΣΠΑ 2007-2013 που αφορούν τη χρηματοδότηση των Σχεδίων Βελτίωσης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων - 500 εκατομμύρια ευρώ κοινοτικά χρήματα και 500 εκατομμύρια ίδια συμμετοχή όσων ενταχθούν στο πρόγραμμα. Τα κονδύλια θα μπορούσαν να εισρεύσουν άμεσα στην αγροτική παραγωγή, έναν από τους λίγους παραγωγικούς κλάδους της χώρας, αν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Σκανδαλίδης προωθούσε τη διαδικασία για την αξιολόγηση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί. Η προκήρυξη του προγράμματος έγινε πριν από 18 μήνες. Ενα χρόνο μετά την κατάθεση των αιτήσεων από τους αγρότες δεν έχει δοθεί ούτε μία έγκριση και βέβαια δεν έχει προχωρήσει καμία επένδυση. Για την ακρίβεια, δεν έχει προχωρήσει καθόλου n διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων - αιτήσεων, που έχουν κατατεθεί συνολικά 7.700, εκ των οποίων προβλέπεται να ενταχθούν στο πρόγραμμα οι 5.000. Υπογραμμίζεται ότι το πρόγραμμα είναι ανταγωνιστικό. Αυτό σημαίνει ότι κάθε μελέτη που έχει υποβληθεί θα βαθμολογηθεί, ώστε να προκριθούν εκείνες που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία. Τι ακριβώς συμβαίνει με τους δημόσιους υπαλλήλους που είχαν προκριθεί για να κάνουν την αξιολόγηση; Πού βρίσκεται ο διαγωνισμός για ιδιωτικές εταιρείες, που έχει προκηρυχθεί; Κωλυσιεργία για τα «αγροτικά» κονδύλια

ΑΡΘΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2012-01-23T08:30:11Z
2012-01-22


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.