ΑΠΘ: άναψε πράσινο για τις εκλογές του νέου συμβουλίου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2012 (EL)
ΑΠΘ: άναψε πράσινο για τις εκλογές του νέου συμβουλίου

ΑΠΘ: άναψε πράσινο για us εκλογέ5 ιου νέου συμβουλίου ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ για τη διεξαγωγή των εκλογών οι οποίες θα αναδείξουν τα εσωτερικά μέλη του νέου συμβουλίου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά τη χθεσινή έγκριση των εκλογικών καταλόγων από το πρυτανυχό συμβούλιο του ιδρύματος. Στη συνεδρίασή του το πρυτανυχό συμβούλιο αποφάσισε επίσης να παραδώσει στην οργανωτυχή επιτροπή ης σφραγίδες των εφορευτικών επιτροπών και να δημιουργήσει ειδικό χώρο στην κεντρική ιστοσελί- δα του πανεπιστημίου, με πληροφορίες για τα ονόματα των υποψηφίων και τη διεξαγωγή των εκλογών, στις 15 Φεβρουαρίου. Η απόφαση αυτή εκτονώνει την ένταση που είχε δημιουργηθεί τους τελευταίους τέσσερις μήνες στην πανεπιστημιακή κοινότητα σε σχέση με την εφαρμογή του νέου νόμου για τα συμβούλια διοίκησης των ΑΕΙ. Στο ΑΠΘ οι εκλογές είχαν προκηρυχθεί για τις 20 Δεκεμβρίου, αλλά n διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε, καθώς οι πρυτανικές αρχές δεν παρέδωσαν τους εκλογικούς καταλόγους στην πενταμελή οργανωτική επιτροπή εντός της προθεσμίας. Στο μεταξύ, n υποβολή των υποψηφιότητων έληξε στις 14 Δεκεμβρίου και το αίτημα της Συγκλήτου του ΑΠΘ να δοθεί παράταση δεν έγινε δεκτό από την επιτροπή, n οποία παραμονές των Χριστουγέννων προχώρησε στην ανακήρυξη των 24 υποψηφίων που θα διεκδικήσουν τις οκτώ θέσεις του συμβουλίου διοίκησης. ΑΠΘ: άναψε πράσινο για us εκλογέ5 ιου νέου συμβουλίου

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2012-01-25
2012-01-25T08:30:07Z


ΤΑ ΝΕΑ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.