Παρέμβαση της Ακαδημίας Αθηνών στην Κομισιόν

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2012 (EL)
Παρέμβαση της Ακαδημίας Αθηνών στην Κομισιόν

Παρέμβαση της Ακαδημίας Αθηνών στην Κομισιόν Παρέμβαση στον πρόεδρο και τα μέλη Tns Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε για στήριξη Tns έρευναε στα ελληνικά ΑΕΙ και στα ερευνητικά κέντρα έκανε n Ακαδημία Αθηνών, έχονταε στο πλευρό Tns εννέα Ευρωπαϊκέε Ακαδημίεε Επιστημών, Γραμμάτων και Καλών Τεχνών. Συγκεκριμένα, n Ακαδημία Αθηνών σε επιστολή αναφέρει ότι «αναγνωρίζονταε την ύψιστη σημασία Tns επιστήμα και Tns τεχνολογίαε για την ανάπτυξη Tns Ελλάδαε, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει επειγόντωε σε εφαρμογή ένα ειδικό πρόγραμμα υποστήριξα των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και των νέων επιστημόνων στην Ελλάδα». Την επιστολή προσυπέγραψαν οι Accademia Nationale dei Lincei, Academie Nationale de Medecine, Academia Romana, Austrian Academy of Sciences, Federation of European Academies of Medicine (FEAM), Israeli Academy of Sciences and Humanities, Montenegrin Academy of Sciences and Arts, Serbian Academy of Sciences and Arts, Swiss Academies of Sciences and Arts. Η πρωτοβουλία ολοκληρώθηκε φέτοε ano τον νυν πρόεδρο Tns Ακαδημίαε κ. Γ. Κοντόπουλο, αλλά ξεκίνησε το 2011. «Η χώρα διαθέτει πολλού5 αξιόλογου3 επιστήμονεε και μηχανικού3, των οποίων tis γνώσει και την αφοσίωση χρειάζεται n Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά tis παρούσε5 συνθήκε3. Είναι αξιοθαύμαστο ότι τα ιδρύματα και οι επιστήμονε5 είναι αποφασισμένοι να διατηρήσουν τα υψηλά πρότυπα, τα ανταγωνιστικά προγράμματα και τη διεθνή φήμη tous. Είμαστε προσηλωμένοι, αλλά ο δρόμοε φαίνεται εξαιρετικά δύσκολθ3 και αβέβαιos», ανέφερε ο πρώην πρόεδροε κ. Απ. Γεωργιάδα σε επιστολή του npos tis Ακαδημίε3. Το έργο των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων θα αναδειχθεί σε σημερινή ημερίδα των ομοσπονδιών διδασκόντων στα ΑΕΙ και Tns Ενωσα Ελλήνων Ερευνητών (Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Β. Κωνσταντίνου 48, 9.30 π.μ.). ΑΠ. Λ. Παρέμβαση της Ακαδημίας Αθηνών στην Κομισιόν Παρέμβαση στον πρόεδρο και τα μέλη Tns Ευρωπαϊκήε Επιτροπήε για στήριξη Tns έρευναε στα ελληνικά ΑΕΙ και στα ερευνητικά κέντρα έκανε n Ακαδημία Αθηνών, έχονταε στο πλευρό Tns εννέα Ευρωπαϊκέε Ακαδημίεε Επιστημών, Γραμμάτων και Καλών Τεχνών. Συγκεκριμένα, n Ακαδημία Αθηνών σε επιστολή αναφέρει ότι «αναγνωρίζονταε την ύψιστη σημασία Tns επιστήμα και Tns τεχνολογίαε για την ανάπτυξη Tns Ελλάδαε, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θέσει επειγόντωε σε εφαρμογή ένα ειδικό πρόγραμμα υποστήριξα των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων και των νέων επιστημόνων στην Ελλάδα». Την επιστολή προσυπέγραψαν οι Accademia Nationale dei Lincei, Academie Nationale de Medecine, Academia Romana, Austrian Academy of Sciences, Federation of European Academies of Medicine (FEAM), Israeli Academy of Sciences and Humanities, Montenegrin Academy of Sciences and Arts, Serbian Academy of Sciences and Arts, Swiss Academies of Sciences and Arts. Η πρωτοβουλία ολοκληρώθηκε φέτοε ano τον νυν πρόεδρο Tns Ακαδημίαε κ. Γ. Κοντόπουλο, αλλά ξεκίνησε το 2011. «Η χώρα διαθέτει πολλού5 αξιόλογου3 επιστήμονεε και μηχανικού3, των οποίων tis γνώσει και την αφοσίωση χρειάζεται n Ελλάδα, ιδιαίτερα κατά tis παρούσε5 συνθήκε3. Είναι αξιοθαύμαστο ότι τα ιδρύματα και οι επιστήμονε5 είναι αποφασισμένοι να διατηρήσουν τα υψηλά πρότυπα, τα ανταγωνιστικά προγράμματα και τη διεθνή φήμη tous. Είμαστε προσηλωμένοι, αλλά ο δρόμοε φαίνεται εξαιρετικά δύσκολθ3 και αβέβαιos», ανέφερε ο πρώην πρόεδροε κ. Απ. Γεωργιάδα σε επιστολή του npos tis Ακαδημίε3. Το έργο των ΑΕΙ και των ερευνητικών κέντρων θα αναδειχθεί σε σημερινή ημερίδα των ομοσπονδιών διδασκόντων στα ΑΕΙ και Tns Ενωσα Ελλήνων Ερευνητών (Εθνικό Ιδρυμα Ερευνών, Β. Κωνσταντίνου 48, 9.30 π.μ.). ΑΠ. Λ.

ΑΡΘΡΑ

ΠΑΙΔΕΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2012-02-16T08:30:17Z
2012-02-16


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.