Ερευνα για παράτυπες αποζημιώσεις ΕΛΓΑ

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριοΆρθρο (EL)

2012 (EL)
Ερευνα για παράτυπες αποζημιώσεις ΕΛΓΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΤΑΝΙΑ

Ερευνα για παράτυπες αποζημιώσεις ΕΛΓΑ Αγροτικές αποζημιώσει που δίδονταν μέσω ΕΛΓΑ (Ελληνικά Οργανισμόε Γεωργικών Ασφαλίσεων) και αποφασίζονταν όχι με βάση τα πραγματικά στοιχεία καταστροφών σε καλλιέργειεε αλλά στα βουλευτικά γραφεία, κατήγγειλε ο υφυπουργόε Αγροτικά Ανάπτυξα κ. Ιωάννα Δριβελέγκαε χθεε σε ομιλία του στη Βουλή. Σύμφωνα με ηληροφορίεε, έχουν καταγγελθεί περιπτώσει καταβολά αποζημιώσεων σε αγρότεε ποα δεν είχαν υποστεί καταστροφέε την τριετία 2007 - 2009 και έχει ήδη διαταχθεί σχετική έρευνα. Στο γραφείο του υφυπουργού βρίσκεται κατάλογοε 1.000 ατόμων που φαίνεται ότι έχουν «ωφεληθεί εξαιρετικά» από το σύστημα αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ λαμβάνονταε έωε και 150.000 ευρώ για υποτιθέμενεε καταστροφέε σε καλλιέργειεε τη συγκεκριμένη τριετία. Στον συγκεκριμένο κατάλογο ενδεικτικά υπάρχει άτομο που εισέπραξε ano το 2007 eos το 2009 372.000 ευρώ αποζημιώσει για καταστροφή καλλιέργεια5, ενώ μία μόνο οικογένεια την ίδια τριετία έλαβε αποζημιώσει συνολικού ύψουε 750.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποζημιώσει που καταβάλλει ο ΕΛΓΑ υπάρχει η δυνατότητα να δίνονται «κατ' εξαίρεσιν» με απλή υπουργική απόφαση, τακτική πολύ συχνή τα προηγούμενα χρόνια. Η Ενορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) ποα διετάχθη από την προηγούμενη διοίκηση του ΕΛΓΑ έπειτα ano σχετική καταγγελία υπηρεσιακών παραγόντων του οργανισμου βρίσκεται ήδη στα χέρια του εισαγγελέα που διεξάγει ανακρίσειε. Σύμφωνα με τον κ. Δριβελέγκα, otoxos είναι να υπολογιστεί η οικονομική ζημία που υπέστη ο οργανισμόβ προκειμένου να απαιτηθεί η επιστροφή των χρημάτων. Ερευνα για παράτυπες αποζημιώσεις ΕΛΓΑ Αγροτικές αποζημιώσει που δίδονταν μέσω ΕΛΓΑ (Ελληνικά Οργανισμόε Γεωργικών Ασφαλίσεων) και αποφασίζονταν όχι με βάση τα πραγματικά στοιχεία καταστροφών σε καλλιέργειεε αλλά στα βουλευτικά γραφεία, κατήγγειλε ο υφυπουργόε Αγροτικά Ανάπτυξα κ. Ιωάννα Δριβελέγκαε χθεε σε ομιλία του στη Βουλή. Σύμφωνα με ηληροφορίεε, έχουν καταγγελθεί περιπτώσει καταβολά αποζημιώσεων σε αγρότεε ποα δεν είχαν υποστεί καταστροφέε την τριετία 2007 - 2009 και έχει ήδη διαταχθεί σχετική έρευνα. Στο γραφείο του υφυπουργού βρίσκεται κατάλογοε 1.000 ατόμων που φαίνεται ότι έχουν «ωφεληθεί εξαιρετικά» από το σύστημα αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ λαμβάνονταε έωε και 150.000 ευρώ για υποτιθέμενεε καταστροφέε σε καλλιέργειεε τη συγκεκριμένη τριετία. Στον συγκεκριμένο κατάλογο ενδεικτικά υπάρχει άτομο που εισέπραξε ano το 2007 eos το 2009 372.000 ευρώ αποζημιώσει για καταστροφή καλλιέργεια5, ενώ μία μόνο οικογένεια την ίδια τριετία έλαβε αποζημιώσει συνολικού ύψουε 750.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αποζημιώσει που καταβάλλει ο ΕΛΓΑ υπάρχει η δυνατότητα να δίνονται «κατ' εξαίρεσιν» με απλή υπουργική απόφαση, τακτική πολύ συχνή τα προηγούμενα χρόνια. Η Ενορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) ποα διετάχθη από την προηγούμενη διοίκηση του ΕΛΓΑ έπειτα ano σχετική καταγγελία υπηρεσιακών παραγόντων του οργανισμου βρίσκεται ήδη στα χέρια του εισαγγελέα που διεξάγει ανακρίσειε. Σύμφωνα με τον κ. Δριβελέγκα, otoxos είναι να υπολογιστεί η οικονομική ζημία που υπέστη ο οργανισμόβ προκειμένου να απαιτηθεί η επιστροφή των χρημάτων. ΤΑΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΘΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2012-03-15T08:30:08Z
2012-03-15


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.