Εξαφανίζονται σταδιακά οι ντόπιες ποικιλίες σπόρων και φυτών

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareArticle (EN)

2012 (EN)
Εξαφανίζονται σταδιακά οι ντόπιες ποικιλίες σπόρων και φυτών

ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ ΛΙΝΑ

Εξαφανίζονται σταδιακά οι ντόπιες ποικιλίες σπόρων και φυτών «Και σάματις είναι νόστιμα; Αλλοτε... με έπνιγαν οι μυρουδιέ3. Αρώματα όλων των ειδών. Τώρα, είναι σα να τριγυρνάω σε βουβό τοπίο, ncos να το πω, νιώθω μοναξιά. Δεν ξέρω τι γίνεται με oas, μα εγώ μπορεί να μη θυμάμαι τι έφαγα χτε$, αλλά θυμάμαι τα πάντα απ' τα μικράτα μου... Ρε, έκοβεβ μια ντομάτα και μοσκοβόλαγε ο TOnos». Εξαιρετικά τα έγραφε το 2001 ο Χρόνα Miaaios στο «Ντομάτα με γεύση μπανάνα3», αλλά δύστυχοι όλα μια συνήθεια είναι. Τόσο έχουμε εντρυφήσει στην «ανοστιά» φρούτων και λαχανικών -αποτέλεσμα τα εντατική3 καλλιέργεκβ συγκεκριμένων υβριδιακών ποικιλιών- που σήμερα, otis ζουμερέ3, σάρκινε3 ντομάτε3 ξαφνιαζόμαστε, στα μυρωδάτα καρπούζια ευλογάμε την τύχη μα3, ενώ έτσι και «βγει» καλό το κολοκύθι έχουμε πανηγύρι. Την ίδια στιγμή, όλο και λιγότεροι έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν αντζούρι Κρήτα, τομάτα Bpacovas, ντόπια αλμύρα. Οι ντόπιε$ ποικιλίε3, παρότι ανθεκτικέ3 στο χρόνο (auvnecos χάνονται πίσω στοα αιώνε$), αλλά και az\s εδαφολογία και κλιματολογικέ3 συνθήκ τα κάθε περιοχήε, z\s τελευταίε$ δεκαετίε3 εξαφανίζονται με ταχεί3 ρυθμού3. Σε 50 χρόνια χάθηκε το 75% Η εντατικοποίηση τα παραγωYns και n στρεβλή αντίληψη σχετικά με την εμφάνιση των αγροτικών ειδών (θέλουμε ομοιόμορφα, αψεγάδιαστα φρούτα και λαχανικά) είχε σαν αποτέλεσμα μέσα στα τελευταία πενήντα χρόνια να χαθεί το 75% του παγκόσμιου φυτικού γενετικού υλικού και το 90% των ντόπιων ποικιλιών. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργία3 (FAO) κάθε χρόνο χάνονται 50.000 Περισσότεροι ano 80.000 καλλιεργητές -ano το 1995- έχουν προμηθευτεί σπόρους ή φυτά από την εναλλακτική κοινότητα Πελίτι. φωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ότι στη χώρα μα3 καλλιεργούνταν 250 ποικιλίε3 σταριού (III ποικιλίε3 και πληθυσμοί μαλακού και 139 σκληρού σίτου), από zis οποίε3 έχουν απομείνει μόνο οι 20. Αντίστοιχα, από τΐ3 210 ποικιλίε3 και πληθυσμού3 καλαμποκιού έχουν διασωθεί μόνο οι 30. «Οι vronKS noiKufe συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια πολλών οπωροφόρων δέντρων (ελιά, μηλιά, κερασιά, αχλαδιά, βερικοκιά, φιστικιά) και στο αμπέλι, και εδώ ouas ο αριθμό3 tous έχει μειωθεί αισθητά». Γι' αυτό και onoios βρεθεί amis us ημέρε$ στο Μεσοχώρι Παρα¬ Η κοινότητα Πελίτι αγωνίζεται για τη διάσωση και τη διάδοση τους. Στο Μεσοχώρι Παρανεστίου Δράμας, πανελλαδική γιορτή ανταλλαγής σπόρων. ποικιλίε3 αγροτικού ενδιαφέροvtos, ενώ στην Ελλάδα έχει επιβιώσει μόνο το 2 - 3% των παραδοσιακών ελληνικών ποικιλιών λαχανικών που υπήρχαν πριν από 50 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό, σύμ¬ νεστίου Δράμα3 θα συμμετέχει σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή αγροτική γιορτή. Για 12η συνεχή χρονιά, n εναλλακτική κοινότητα «Πελίτι» διοργανώνει από σήμερα eos και τη Δευτέρα, την Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγή3 Ντόπιων Ποικιλιών. Ztoxos, να δοθούν σε όσο το δυνατόν περισσότεροι καλλιεργητέβ ηαραδοσιακέ3 ηοικιλίε3 λαχανικών, σιτηρών κ.ά. και οι καλλιεργητέ3 ντόπιων ποικιλιών να έρθουν σε επαφή και να ανταλλάξουν ποικιλίε3, πληροφορίε3 και εμπειpies. Στο πλαίσιο τα γιορτήε, που έχει ελεύθερη είσοδο, θα πραγματοποιηθεί και γεύμα με παραδοσιακέ3 ποικιλίε3, προσφορά των ίδιων των καλλιεργητών. Οι επισκέπτε3 μπορούν να φέρουν και εκείνοι κάτι για το κοινό τραπέζι, όncos ψωμί, λάδι, τυρί, ελιέ3, γλυκά, φρούτα. Εξερευνητικέβ αποστολέβ To Πελίτι (από το ποντιακό «πελίτ» που σημαίνει βελανιδιά) ξεκίνησε την άνοιξη του 1995 από τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη και ασχολείται με τη συλλογή, διάδοση και διάσωση των ντόπιων ποικιλιών, αλλά και με την καταγραφή των αυτοχθόνων αγροτικών ζώων. Για τον σκοπό αυτν, τα μέλη τα Koivoraras -όλοι εθελοντέβ- πραγματοποιούν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου εξερευνητικέ3 αποστολέ3 σε κάθε γωνιά Tns ηπειρωzvsns και τα νησιώτικα xcopas. To Πελίτι έχει τη δυνατότητα να δίνει μικρέ3 ποσότητε$ σπόρων σε καλλιεργητέ3. Οι σπόροι αυτοί είναι αβελτίωτε3 ποικιλίε3 και δίνονται δωρεάν. Από το 1995, οπότε δημιουργήθηκε n οργάνωση, πάνω από 80.000 ερασιτέχνε3 και επαγγελματίε3 καλλιεργητέ3 έχουν προμηθευτεί anopous ή φυτά. Ano τις 210 ποικιλίες και πληθυσμούς καλαμποκιού στη χώρα μας διασωθεί μόνο οι 30, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγα ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ έχουν ιου. Εξαφανίζονται σταδιακά οι ντόπιες ποικιλίες σπόρων και φυτών «Και σάματις είναι νόστιμα; Αλλοτε... με έπνιγαν οι μυρουδιέ3. Αρώματα όλων των ειδών. Τώρα, είναι σα να τριγυρνάω σε βουβό τοπίο, ncos να το πω, νιώθω μοναξιά. Δεν ξέρω τι γίνεται με oas, μα εγώ μπορεί να μη θυμάμαι τι έφαγα χτε$, αλλά θυμάμαι τα πάντα απ' τα μικράτα μου... Ρε, έκοβεβ μια ντομάτα και μοσκοβόλαγε ο TOnos». Εξαιρετικά τα έγραφε το 2001 ο Χρόνα Miaaios στο «Ντομάτα με γεύση μπανάνα3», αλλά δύστυχοι όλα μια συνήθεια είναι. Τόσο έχουμε εντρυφήσει στην «ανοστιά» φρούτων και λαχανικών -αποτέλεσμα τα εντατική3 καλλιέργεκβ συγκεκριμένων υβριδιακών ποικιλιών- που σήμερα, otis ζουμερέ3, σάρκινε3 ντομάτε3 ξαφνιαζόμαστε, στα μυρωδάτα καρπούζια ευλογάμε την τύχη μα3, ενώ έτσι και «βγει» καλό το κολοκύθι έχουμε πανηγύρι. Την ίδια στιγμή, όλο και λιγότεροι έχουν τη δυνατότητα να δοκιμάσουν αντζούρι Κρήτα, τομάτα Bpacovas, ντόπια αλμύρα. Οι ντόπιε$ ποικιλίε3, παρότι ανθεκτικέ3 στο χρόνο (auvnecos χάνονται πίσω στοα αιώνε$), αλλά και az\s εδαφολογία και κλιματολογικέ3 συνθήκ τα κάθε περιοχήε, z\s τελευταίε$ δεκαετίε3 εξαφανίζονται με ταχεί3 ρυθμού3. Σε 50 χρόνια χάθηκε το 75% Η εντατικοποίηση τα παραγωYns και n στρεβλή αντίληψη σχετικά με την εμφάνιση των αγροτικών ειδών (θέλουμε ομοιόμορφα, αψεγάδιαστα φρούτα και λαχανικά) είχε σαν αποτέλεσμα μέσα στα τελευταία πενήντα χρόνια να χαθεί το 75% του παγκόσμιου φυτικού γενετικού υλικού και το 90% των ντόπιων ποικιλιών. Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργία3 (FAO) κάθε χρόνο χάνονται 50.000 Περισσότεροι ano 80.000 καλλιεργητές -ano το 1995- έχουν προμηθευτεί σπόρους ή φυτά από την εναλλακτική κοινότητα Πελίτι. Η κοινότητα Πελίτι αγωνίζεται για τη διάσωση και τη διάδοση τους. Στο Μεσοχώρι Παρανεστίου Δράμας, πανελλαδική γιορτή ανταλλαγής σπόρων. ποικιλίε3 αγροτικού ενδιαφέροvtos, ενώ στην Ελλάδα έχει επιβιώσει μόνο το 2 - 3% των παραδοσιακών ελληνικών ποικιλιών λαχανικών που υπήρχαν πριν από 50 χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό, σύμ¬ φωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ότι στη χώρα μα3 καλλιεργούνταν 250 ποικιλίε3 σταριού (III ποικιλίε3 και πληθυσμοί μαλακού και 139 σκληρού σίτου), από zis οποίε3 έχουν απομείνει μόνο οι 20. Αντίστοιχα, από τΐ3 210 ποικιλίε3 και πληθυσμού3 καλαμποκιού έχουν διασωθεί μόνο οι 30. «Οι vronKS noiKufe συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια πολλών οπωροφόρων δέντρων (ελιά, μηλιά, κερασιά, αχλαδιά, βερικοκιά, φιστικιά) και στο αμπέλι, και εδώ ouas ο αριθμό3 tous έχει μειωθεί αισθητά». Γι' αυτό και onoios βρεθεί amis us ημέρε$ στο Μεσοχώρι Παρα¬ νεστίου Δράμα3 θα συμμετέχει σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από μια απλή αγροτική γιορτή. Για 12η συνεχή χρονιά, n εναλλακτική κοινότητα «Πελίτι» διοργανώνει από σήμερα eos και τη Δευτέρα, την Πανελλαδική Γιορτή Ανταλλαγή3 Ντόπιων Ποικιλιών. Ztoxos, να δοθούν σε όσο το δυνατόν περισσότεροι καλλιεργητέβ ηαραδοσιακέ3 ηοικιλίε3 λαχανικών, σιτηρών κ.ά. και οι καλλιεργητέ3 ντόπιων ποικιλιών να έρθουν σε επαφή και να ανταλλάξουν ποικιλίε3, πληροφορίε3 και εμπειpies. Στο πλαίσιο τα γιορτήε, που έχει ελεύθερη είσοδο, θα πραγματοποιηθεί και γεύμα με παραδοσιακέ3 ποικιλίε3, προσφορά των ίδιων των καλλιεργητών. Οι επισκέπτε3 μπορούν να φέρουν και εκείνοι κάτι για το κοινό τραπέζι, όncos ψωμί, λάδι, τυρί, ελιέ3, γλυκά, φρούτα. Εξερευνητικέβ αποστολέβ To Πελίτι (από το ποντιακό «πελίτ» που σημαίνει βελανιδιά) ξεκίνησε την άνοιξη του 1995 από τον Παναγιώτη Σαϊνατούδη και ασχολείται με τη συλλογή, διάδοση και διάσωση των ντόπιων ποικιλιών, αλλά και με την καταγραφή των αυτοχθόνων αγροτικών ζώων. Για τον σκοπό αυτν, τα μέλη τα Koivoraras -όλοι εθελοντέβ- πραγματοποιούν καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου εξερευνητικέ3 αποστολέ3 σε κάθε γωνιά Tns ηπειρωzvsns και τα νησιώτικα xcopas. To Πελίτι έχει τη δυνατότητα να δίνει μικρέ3 ποσότητε$ σπόρων σε καλλιεργητέ3. Οι σπόροι αυτοί είναι αβελτίωτε3 ποικιλίε3 και δίνονται δωρεάν. Από το 1995, οπότε δημιουργήθηκε n οργάνωση, πάνω από 80.000 ερασιτέχνε3 και επαγγελματίε3 καλλιεργητέ3 έχουν προμηθευτεί anopous ή φυτά. ΛΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ Ano τις 210 ποικιλίες και πληθυσμούς καλαμποκιού στη χώρα μας διασωθεί μόνο οι 30, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αιγα έχουν ιου.

ΑΡΘΡΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (EL)
Agricultural University of Athens (EN)

2012-04-21T07:30:09Z
2012-04-21


Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)