[Ευρήματα τάφου παρά το Ηραίο]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareArticle (EN)

1878 (EN)
[Grave's findings at Heraium]
[Ευρήματα τάφου παρά το Ηραίο]

Σπάτα (Αττική, Ελλάδα)
Σταματάκης, Παναγιώτης -1892
Spata (Attica, Greece)
Εφημερίδα ''Εφημερίδα''
Κοσμήματα
Jewelry
Τάφοι, Ολυμπία (Ελλάδα : Αρχαίο ιερό)
Graves, Olympia (Greece : Ancient sanctuary)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

oai:digital.lib.auth.gr:100060
a21201

Η Αλήθεια [27/04/1878]
I Alitheia [27/04/1878]
Η Αλήθεια, 2, 27/04/1878 I Alitheia, 2, 27/04/1878

This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece and are made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). Unless otherwise stated in the record, the content and copyright of files and fulltext documents belong to their respective authors. Out-of-copyright content that was digitized, converted, processed, modified, etc by AUTh Library, is made available to the public under Creative Commons Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International license (creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0). You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)