Η λοκρική πόλις Υλη: (εις ΑΕ 1927 σελ. 181 εξ.)

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1927 (EN)
Η λοκρική πόλις Υλη: (εις ΑΕ 1927 σελ. 181 εξ.)

Κεραμόπουλος, Αντώνιος Δ.,

[1] σ. 31 εκ.

Excavations (Archaeology), Greece
Λοκρίδα (Φθιώτιδα, Ελλάδα), Αρχαιότητες
Ανασκαφές (Αρχαιολογία), Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

[1927]
1927

ARC-2008-38645
oai:digital.lib.auth.gr:100502

[χ.ο.], [χ.τ.]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)