Των παρά Ξενοφώντι διορθωτέον : Emendationum in Xenophontem pars prima.: μέρος πρώτον έγραψεν : dissertatio critica quam ad summos in philosophia honores in Academia Georgia Augusta rite adipiscendos scripsit

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1858 (EN)
Των παρά Ξενοφώντι διορθωτέον : Emendationum in Xenophontem pars prima.: μέρος πρώτον έγραψεν : dissertatio critica quam ad summos in philosophia honores in Academia Georgia Augusta rite adipiscendos scripsit

Πανταζίδης, Ιωάννης

43 σ. 22 εκ.

Dissertations, Academic
Greece, History
Διατριβές, Ακαδημαϊκές
Ελλάδα, Ιστορία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1858

oai:digital.lib.auth.gr:100674
ARC-2008-38769

apud Vandenhoeck et Ruprecht, Gottingae

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)