Ο ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος ο Λέσβιος: Λόγος εις το μνημόσυνον των ιδρυτών, ευεργετών και καθηγητών του Πανεπιστημίου, ρηθείς εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών αυτού τη 30 Ιανουαρίου 1934 εντολή της Συγκλήτου

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1934 (EL)
Ο ουγγροβλαχίας Ιγνάτιος ο Λέσβιος: Λόγος εις το μνημόσυνον των ιδρυτών, ευεργετών και καθηγητών του Πανεπιστημίου, ρηθείς εν τη μεγάλη αιθούση των τελετών αυτού τη 30 Ιανουαρίου 1934 εντολή της Συγκλήτου

Στεφανίδης, Βασίλειος Κ.,

23 σ. 24 εκ.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1934

ARC-2008-38953
oai:digital.lib.auth.gr:100996

[χ.ο.], Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.