Οι Τρεις Μεγάλοι Ιεράρχαι: λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς τη 30η Ιανουαρίου 1912 εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ της Ερμουπόλεως

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1912 (EN)
Οι Τρεις Μεγάλοι Ιεράρχαι: λόγος πανηγυρικός εκφωνηθείς τη 30η Ιανουαρίου 1912 εν τω Μητροπολιτικώ Ναώ της Ερμουπόλεως

Κατσουρός, Ιωάννης Β.

Σημείωση / Note: "Ανετυπώθη εν τω περιοδικώ "Χριστιανικώ κόσμω" Δ΄, 95, σελ. 230Β-234Β (1 Φεβρ. 1912) και εν τη εφημερίδι "Απόλλωνι" ΚΒ΄, 1073 κεξ. (16 Φεβρ. κεξ.)".-- εξώφυλλο.

15 σ. 21 εκ.

Speeches, addresses, etc., Greek
Λόγοι, προσφωνήσεις, κλπ., Ελληνικοί
Τρεις Ιεράρχες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1912

oai:digital.lib.auth.gr:101253
ARC-2008-39118

Εκ του Τυπογραφείου Αθανασίου Σκορδίλη, Εν Σύρω

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)