Γουλιέλμος Μύλλερ και ο φιλελληνισμός εν τη δυτική Ευρώπη: (επί τη παρελεύσει εκατονταετίας από του θανάτου του ποιητού 1827-1927) : λόγος εντολή της πανεπιστημιακής συγκλήτου εκφωνηθείς τη 25η Μαΐου εν τη αιθούση των τελετών του πανεπιστημίου

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1928 (EN)
Γουλιέλμος Μύλλερ και ο φιλελληνισμός εν τη δυτική Ευρώπη: (επί τη παρελεύσει εκατονταετίας από του θανάτου του ποιητού 1827-1927) : λόγος εντολή της πανεπιστημιακής συγκλήτου εκφωνηθείς τη 25η Μαΐου εν τη αιθούση των τελετών του πανεπιστημίου

Καλιτσουνάκης, Ιωάννης E.,

39 σ. 25 εκ.

Φιλέλληνες, Γερμανία
Philhellenism, Germany

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1928

oai:digital.lib.auth.gr:101346
ARC-2008-39168

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιον Αθηνών, [Αθήναι]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)