Οργανισμός της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας: εγκριθείς διά του από 20 Απριλίου 1862 Βασ. Διατάγματος και τροποποιηθείς αποφάσει της Γεν. Συνελεύσεως των μελών αυτής διά του από 29 Μαΐου 1876 ετέρου Βασ. Διατάγματος.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1876 (EL)
Οργανισμός της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας: εγκριθείς διά του από 20 Απριλίου 1862 Βασ. Διατάγματος και τροποποιηθείς αποφάσει της Γεν. Συνελεύσεως των μελών αυτής διά του από 29 Μαΐου 1876 ετέρου Βασ. Διατάγματος.

8 σ. 22 εκ.

Greece, Antiquities
Ελλάδα, Αρχαιότητες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1876

oai:digital.lib.auth.gr:101347
ARC-2008-39169

Τύποις Ιω. Αγγελόπουλου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.