Οργανισμός της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας: εγκριθείς διά του από 20 Απριλίου 1862 Βασ. Διατάγματος και τροποποιηθείς αποφάσει της Γεν. Συνελεύσεως των μελών αυτής διά του από 29 Μαΐου 1876 ετέρου Βασ. Διατάγματος.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1876 (EN)
Οργανισμός της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρίας: εγκριθείς διά του από 20 Απριλίου 1862 Βασ. Διατάγματος και τροποποιηθείς αποφάσει της Γεν. Συνελεύσεως των μελών αυτής διά του από 29 Μαΐου 1876 ετέρου Βασ. Διατάγματος.

8 σ. 22 εκ.

Greece, Antiquities
Ελλάδα, Αρχαιότητες

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1876

oai:digital.lib.auth.gr:101347
ARC-2008-39169

Τύποις Ιω. Αγγελόπουλου, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)