Δραματικός αγών του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου: εκθεσις της κρίσεως αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου τη 7η Φεβρουαρίου 1910

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1911 (EN)
Δραματικός αγών του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου: εκθεσις της κρίσεως αναγνωσθείσα εν τη μεγάλη αιθούση του Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου τη 7η Φεβρουαρίου 1910

Σάρρος, Δημήτριος,

Σημείωση / Note: Ανατύπωσις εκ του ΛΒ' τόμου του Περιοδικού του Ελληνικού φιλολογικού Συλλόγου.

20 σ. 27 εκ.

Νεοελληνικό δράμα, Διαγωνισμοί, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1911

ARC-2008-40139
oai:digital.lib.auth.gr:102404

Εκ του τυπογραφείου των αδελφών Γεράρδων, Εν Κωνσταντινούπολει

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)