Λόγος εναρκτήριος εκφωνηθείς τη 11η Δεκεμβρίου 1891 εν τη αιθούση της Ιατρικής Σχολής

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1892 (EN)
Λόγος εναρκτήριος εκφωνηθείς τη 11η Δεκεμβρίου 1891 εν τη αιθούση της Ιατρικής Σχολής

Μπαλάνος, Δημήτριος Σίμου,

Σημείωση / Note: Στη σελίδα τίτλου υπάρχει χειρόγραφη αφιέρωση "Το κ. Γ. Κωνσταντινίδη εφόρου της Εθνικής Βιβλιοθήκης".

24 σ. 24 x 15 εκ.

Gynecology
Μαιευτική
Γυναικολογία
Obstetrics

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1892

ARC-2009-46717
oai:digital.lib.auth.gr:109565

Τύποις "Κορίννης", Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)