Πίνακες: εμφαίνοντες το αναλογούν εκάστω δήμω ποσόν αναλόγως του πληθυσμού των κατοίκων κατά την τελευταίαν απογραφήν

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)
Πίνακες: εμφαίνοντες το αναλογούν εκάστω δήμω ποσόν αναλόγως του πληθυσμού των κατοίκων κατά την τελευταίαν απογραφήν

Σημείωση / Note: Η καταλογογράφηση βασίστηκε στο εξώφυλλο.

16 σ. πιν. 25 x 16 εκ.

Πόλεις και Κωμοπόλεις, Ελλάδα
Cities and towns, Greece
Ελλάδα, Πληθυσμός
Greece, Population

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

[19--?]

oai:digital.lib.auth.gr:109590
ARC-2009-46725

[χ. ο.], [Χ. τ.]

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)