Οι ευεργέται και καθηγηται του Εθνικού Πανεπιστημίου: λόγος εκφωνηθείς εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 30 Ιανουαρίου 1896

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1896 (EN)
Οι ευεργέται και καθηγηται του Εθνικού Πανεπιστημίου: λόγος εκφωνηθείς εν τη μεγάλη αιθούση του Εθνικού Πανεπιστημίου τη 30 Ιανουαρίου 1896

Λάμπρου, Σπυρίδων Π.,

arc-2009-46727_001.pdf: PDF File arc-2009-46727_002.pdf: PDF File

24 σ. 23 x 15 εκ.

Εκπαίδευση, Ανώτατη, Ελλάδα
Education, Higher, Greece
Speeches, addresses, etc., Greek
Λόγοι, προσφωνήσεις, κλπ., Ελληνικοί

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1896

oai:digital.lib.auth.gr:109594
ARC-2009-46727

Εκ του Τυπογραφείου της Εστίας, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)