Ομιλία εις τα εγκαίνια του εν Μασσαλία Ναού των Ανατολικών Χριστιανών Του επ ονόματι Της Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Τιμωμένου: παρά του ιερατεύοντος Καλλινίκου Κρεατσούλη, κατά μήνα Δεκέμβριον 1834

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1835 (EN)
Ομιλία εις τα εγκαίνια του εν Μασσαλία Ναού των Ανατολικών Χριστιανών Του επ ονόματι Της Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Τιμωμένου: παρά του ιερατεύοντος Καλλινίκου Κρεατσούλη, κατά μήνα Δεκέμβριον 1834

arc-2009-47190_001.pdf: PDF File

[47] σ. 1835

Speeches

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1835

ARC-2009-47190
oai:digital.lib.auth.gr:110117

Εκ της τυπογραφίας Φεϊσάτ και Δεμόνχυ, Εν Μασσαλίαι

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)