Οθωνίας ποιημάτιον ηρωικόν=Othonias heroisches Gedichtchen: κατά την γηθόσυνον ετήσιον ημέραν της ευτυχούς εις Ναύπλιον αφίξεως του Γαληνοτάτου Βασιλέως της Ελλάδος Όθωνος του Πρώτου=bey Gelegenheit des erfreulichen Jahrstages der glucklichen Ankunft in nauplion Seiner Majestat Otto des Ersten Konigs von Griechenland

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1834 (EN)
Οθωνίας ποιημάτιον ηρωικόν=Othonias heroisches Gedichtchen: κατά την γηθόσυνον ετήσιον ημέραν της ευτυχούς εις Ναύπλιον αφίξεως του Γαληνοτάτου Βασιλέως της Ελλάδος Όθωνος του Πρώτου=bey Gelegenheit des erfreulichen Jahrstages der glucklichen Ankunft in nauplion Seiner Majestat Otto des Ersten Konigs von Griechenland

Γεωργιάδης, Αναστάσιος,

41 σ. 19 εκ.

Poems

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1834

ARC-2009-47196
oai:digital.lib.auth.gr:110125

Εκ της Τυπογραφίας Κωνσταντίνου Ράλλη, Εν Ναυπλία

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
by-sa (for attached file), Aristotle University of Thessaloni / Library and Information Centre
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)