Διατριβή περί των απολιθώσεων και του κατακλυσμού κατά την των παλαιών Ελλήνων δόξαν

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
1876 (EL)
Διατριβή περί των απολιθώσεων και του κατακλυσμού κατά την των παλαιών Ελλήνων δόξαν

Βενιζέλος, Θεοδόσιος Β.,

27 σ. πιν. 22 x 15 εκ.

Παλαιοντολογία, Ελλάδα
Dissertations, Academic
Διατριβές, Ακαδημαϊκές
Paleontology, Greece

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Ελληνική γλώσσα

1876

ARC-2009-47266
oai:digital.lib.auth.gr:110237

Εκ του τυπογραφείου Ερμού, Αθηνήσιν

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.