Γεωργικόν Δελτίον: της Βασιλικής Γεωργικής Εταιρείας, Ετος Ζ΄, Αριθ. 6 [Ιούνιος 1915]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1915 (EN)
Γεωργικόν Δελτίον: της Βασιλικής Γεωργικής Εταιρείας, Ετος Ζ΄, Αριθ. 6 [Ιούνιος 1915]

σ. 98-126 πιν. 25 εκ.

Agriculture, Periodicals, Greece
Γεωργία, Περιοδικά, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1915

oai:digital.lib.auth.gr:110536
ARC-2009-47435

Τύποις Αδ. Μπλαζουδάκη, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
by-sa (for attached file), Aristotle University of Thessaloni / Library and Information Centre
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)