Δελτίον: της υπό την Προεδρείαν της Α. Μ. του Βασιλέως Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, Ετος ΣΤ΄, Αριθ. 8-9-10 [Αύγουστος-Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1914]

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1914 (EN)
Δελτίον: της υπό την Προεδρείαν της Α. Μ. του Βασιλέως Ελληνικής Γεωργικής Εταιρείας, Ετος ΣΤ΄, Αριθ. 8-9-10 [Αύγουστος-Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1914]

σ. 322-356 πιν. 25 εκ.

Agriculture, Periodicals, Greece
Γεωργία, Περιοδικά, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1914

ARC-2009-47464
oai:digital.lib.auth.gr:110569

[χ.ο.], Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
by-sa (for attached file), Aristotle University of Thessaloni / Library and Information Centre
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)