Επί του γεωργικού ζητήματος: ανοικτόν υπόμνημα των αγροκτηματιών της Ελλάδος προς την επανάστασιν, την κυβέρνησιν και τον Κον Υπουργόν της Γεωργίας.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1922 (EN)
Επί του γεωργικού ζητήματος: ανοικτόν υπόμνημα των αγροκτηματιών της Ελλάδος προς την επανάστασιν, την κυβέρνησιν και τον Κον Υπουργόν της Γεωργίας.

15 σ. 24 εκ.

Agriculture, Economic aspects, Greece
Γεωργία, Οικονομικές απόψεις, Ελλάδα

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1922

ARC-2009-47485
oai:digital.lib.auth.gr:110601

Εκ του Τυπογραφείου Θ. Τζαβέλλα, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)