Εκθεσις περί του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου κατά το σχολικόν έτος 1856-7: επί της τη 30 Ιουνίου 1857 το όγδοον γενομένης διανομής των βραβείων προς τους αριστεύσαντας των μαθητών και του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου Θήρας Κυρίου Ιεροθέου, του διανείμαντος τα βραβεία κατά την τελετήν προσλαλιά προς τους μαθητάς : προτέκταται λόγος περί των προγενεστέρων ελληνικών σχολείων υπό του καθηγητού Γ. Γ. Παππαδοπούλου, Επιμελητού του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου.

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareLeaflet (EN)

1857 (EN)
Εκθεσις περί του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου κατά το σχολικόν έτος 1856-7: επί της τη 30 Ιουνίου 1857 το όγδοον γενομένης διανομής των βραβείων προς τους αριστεύσαντας των μαθητών και του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου Θήρας Κυρίου Ιεροθέου, του διανείμαντος τα βραβεία κατά την τελετήν προσλαλιά προς τους μαθητάς : προτέκταται λόγος περί των προγενεστέρων ελληνικών σχολείων υπό του καθηγητού Γ. Γ. Παππαδοπούλου, Επιμελητού του Ελληνικού Εκπαιδευτηρίου.

Παππαδόπουλος, Γ. Γ.
Ιερόθεος,

arc-2009-47514_001.pdf: PDF File

34 σ. 22 εκ.

Λόγοι, προσφωνήσεις, κλπ., Ελληνικοί

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (EL)
Aristotle University of Thessaloniki (EN)

Greek

1857

ARC-2009-47514
oai:digital.lib.auth.gr:110636

Εκ του Τυπογραφείου Λαζάρου Δ. Βιλαρά, Εν Αθήναις

Επιτρέπεται η εκτύπωση.
This record is part of 'Psifiothiki', the Digital Collection Repository of Aristotle University of Thessaloniki's Library and Information Center found at digital.lib.auth.gr. Unless otherwise stated above, the record and its metadata were created by and belong to Aristotle University of Thessaloniki Library, Greece. You are kindly requested to make a reference to AUTh Library and also include the Psifiothiki URL of the record containing the resource whenever you make use of this material.*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)